In verband met werkzaamheden aan de spoortunnel in Delft zijn de verkeerssituaties wisselend.

Informeert u via www.spoorzonedelft.nl/veiligeroute naar de actuele stand van zaken.

Met het openbaar vervoer:

Westvest Notarissen ligt op 2 minuten loopafstand van het nieuwe stationsgebouw van Delft. Als u met uw rug naar het station staat, steekt u het stationsplein over en komt vervolgens op de Westvest.

Westvest Notarissen ligt schuin links voor u.

Voor het geval u met de auto mocht komen maken wij u erop attent dat zich onder ons kantoorge­bouw een par­keer­garage bevindt (met een beperkt aantal parkeerplaatsen). Uit ervaring blijkt dat bij de maand­wisseling en rond de 15e van de maand veel transacties op kantoor plaatsvinden, waardoor het – met name op deze dagen – mogelijk is dat er geen parkeerplaatsen in de garage (meer) beschikbaar zijn.

Met de auto:

Vanuit de richting Rotterdam (A13)

Afslag Delft-Zuid/TU Delft. Vervolgens afslag Delft TU/Delftechpark. Onderaan de afslag rechtsaf. Bij de 2e ver­keerslichten links­af (Mijnbouwstraat). Links voorsorteren. Aan het einde van deze weg bij de T-splitsing rechtsaf, de Sebastiaanbrug over en over de brug de weg naar links volgen (denk aan de bus die voorrang heeft). Bij de verkeerslichten (die mogelijk buiten werking dan wel afwezig zijn) vlak vóór de oude (gesloopte) Prinses Irenetunnel gaat u rechtsaf. U rijdt voorbij het Centraal Station en bij de stoplichten met aan uw rechterhand “de Hypotheker” draait u rechts de ventweg op. De parkeergarage bevindt zich direct voorbij ons gebouw links. Zie verder onder ‘Parkeergarage’.

U rijdt door tot u aan uw linkerhand het nieuwe stationsgebouw ziet. Ons kantoorgebouw bevindt zich tegenover het nieuwe stationsgebouw. De ingang van de parkeergarage is direct rechts gele­gen vóór ons gebouw aan de Weeshuisplaats.

De ingang van de parkeergarage is direct links. Zie verder onder ‘Parkeergarage’.

 

Vanuit de richting Den Haag/Amsterdam/Utrecht (A12/A13)

Afslag Delft-Noord/Rijswijk Zuid/Nootdorp (8). Aan het eind van de afslag rechtsaf. Bij de 2e verkeerslichten linksaf. Bij de T-splitsing met verkeerslichten linksaf. Vervolgens De Reineveltbrug over. U volgt de weg (met diverse verkeerslichten) en bij de kruising bij de stoplichten met aan uw linkerhand “de Hypotheker” gaat u even links en dan draait u rechtsaf de ventweg op. U rijdt door tot u aan uw rechterhand het nieuwe stationsgebouw ziet. Ons kantoorgebouw bevindt zich tegenover het nieuwe stationsgebouw. De ingang van de parkeergarage is meteen voorbij ons kantoor linksaf. Zie verder onder ‘Parkeergarage’.

Vanuit Rijswijk/Beatrixlaan

U rijdt door tot een groot kruispunt ter hoogte van het ziekenhuis. Voorbij de kruising ziet u een grote skatebaan. Bij die stoplichten gaat u linksaf. Volg verder de route “Vanuit het Westland”.

Vanuit het Westland

Ter hoogte van het Reinier de Graaf Gasthuis linksaf. De weg vervolgen richting Centraal Station. U rijdt voorbij het Centraal Station en bij de stoplichten met aan uw rechterhand de Hypotheker draait u terug op de ventweg. De parkeergarage bevindt zich direct voorbij ons gebouw links. Zie verder onder ‘Parkeergarage’.

 

Parkeergarage

Wanneer u op de bel van de praat­paal drukt zal de telefoniste/receptioniste de par­keergarage voor u ope­nen. Als het stoplicht rechts boven aan de muur groen licht geeft kunt u de parkeergarage inrijden.

– Wacht altijd op groen licht bij het in- en uitrijden.

– Verleen altijd stijgend verkeer voorrang, ook al heeft iemand een fout gemaakt met de verkeerslichtenregeling.

De parkeerplaatsen van Westvest Netwerk Notarissen liggen recht voor u en zijn aangegeven met bordjes “WEST­VEST NOTARISSEN”. Het is absoluut niet toegestaan om op andere plaatsen te parkeren.

Vanuit de garage kunt u het kantoorpand aan de Westvest BINNENDOOR bereiken via de deur in het midden van de parkeergarage. Daar kunt u zich weer melden via de intercom. Vervolgens neemt u de lift naar etage 0. Als u de lift uitkomt gaat u rechtdoor de glazen deur door en vervolgens loopt u rechtsaf naar de receptie.

 

BIJ HET VERLATEN VAN DE PARKEERGARAGE dient u RECHTSAF te slaan.  Let u op voetgangers en overig verkeer van beide kanten!