015 - 219 19 99 info@westvest-notarissen.nl

Het UBO-register

Sinds 27 maart 2022 dienen alle UBO-registratieplichtige entiteiten de uiteindelijk belanghebbende(n) te hebben opgegeven aan het UBO-register. Wij zullen voorafgaand aan het verlenen van diensten inzage doen in het UBO-register, om te zien of een cliënt de uiteindelijk belanghebbende(n) heeft opgegeven bij het UBO-register. Indien een cliënt de uiteindelijk belanghebbende(n) nog niet heeft opgegeven bij het UBO-register, dan zullen wij verzoeken om hier zo spoedig mogelijk zorg voor te dragen. Zolang de uiteindelijk belanghebbende(n) niet zijn opgegeven bij het UBO-register mogen wij helaas geen diensten verlenen.

Het is ook mogelijk dat wij de opgave bij het UBO-register verzorgen. Voor meer informatie verwijzen wij naar het nieuwsbericht “De UBO, een bijzonder persoon“, te vinden op onze website.

Overigens merken wij op dat de op notarissen van toepassing zijnde wet- en regelgeving vereist dat wij niet alleen genoegen nemen met de gegevens uit het UBO-register. Wij dienen ook andere bronnen te raadplegen om vast te kunnen stellen wie de uiteindelijke belanghebbende(n) is/zijn.

Westvest Notarissen

Westvest Notarissen is een modern en professioneel notariskantoor, dat al meer dan 35 jaar in Delft gevestigd is. Wij staan in de top van de grote zelfstandige notariskantoren in Nederland.

Ons kantoor

Westvest Notarissen is een modern en professioneel notariskantoor, dat al meer dan 35 jaar in Delft gevestigd is. Wij staan in de top van de grote zelfstandige notariskantoren in Nederland.

Diensten

Ons kantoor biedt u specialisatie op alle vakgebieden binnen het notariaat, waaronder familie- en erfrecht/estate-planning, ondernemingsrecht, (commercieel) onroerend goed en advisering op fiscaal gebied.

Contactgegevens

Westvest 38, 2611 AZ Delft
telefoon: 015 – 219 19 99
info@westvest-notarissen.nl

Vacature Westvest Notarissen

Nieuwe vacatures

Voor onze REGISTERGOEDERENPRAKTIJK zijn wij op zoek naar EEN SENIOR KANDIDAAT-NOTARIS en een MEDIOR KANDIDAAT-NOTARIS

Bekijk hier onze vacatures

You have Successfully Subscribed!