015 - 219 19 99 info@westvest-notarissen.nl

Drie notarissen

Aan het kantoor aan de Westvest 38 in Delft zijn thans drie notarissen verbonden, te weten: mr K.J. van den Dool (Hans), mr E.E. Spiekman (Erwin) en mr C.D.E. Qualm (Ezra). Mevrouw mr M.I. Loof (Marijke) is sinds 30 juni 2018 niet meer in functie vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Mr Th.J.H. Dröge (Tim) is sinds oktober 2016 als notaris gedefungeerd en blijft als adviseur verbonden aan het kantoor. De heer Dröge begon in 1980 als kandidaat-notaris bij het toenmalige kantoor van de notarissen A.B.M. Bensmann en mr M.J. Küppers aan de Koornmarkt 55-57. Hij werd in 1989 benoemd tot notaris op de standplaats van de notaris A.B.M. Bensmann, die toen met pensioen ging. Op het kantoor van Bensmann en Küppers was ook als kandidaat-notaris werkzaam mr I. Kijlstra (Izaak). Bij de pensionering van notaris mr M.J. Küppers in 1996 werd de heer Kijlstra benoemd tot notaris op de standplaats van notaris Küppers. De heer Kijlstra is notaris geweest tot 2007, toen hij werd opgevolgd door eerder genoemde mevrouw mr Loof. De notarissen Van den Dool en Spiekman werden in respectievelijk 1997 en 1999 benoemd op nieuwe standplaatsen. Daarvoor waren zij als kandidaat-notarissen werkzaam op het kantoor van de notarissen Dröge en Kijlstra. Mevrouw Loof was vóór haar benoeming tot notaris reeds enige jaren als kandidaat-notaris werkzaam bij de notarissen Dröge, Kijlstra, Van den Dool en Spiekman.

Notaris Qualm is in oktober 2016 benoemd tot notaris als opvolger van notaris Dröge. Vóór zijn benoeming was hij geruime tijd als kandidaat-notaris en rechterhand van nu oud-notaris Dröge.

Oorsprong aan de Koornmarkt

Koornmarkt tekeningDe oorsprong van het huidige notariskantoor ligt aan de Koornmarkt 55-57.
Notaris Th.P.J. Hoppe, de voorganger van notaris P.A.H. Bensmann, kocht het pand aan de Koornmarkt 55-57 omstreeks 1907. Hij bouwde in de achtertuin aan de Nickersteeg een kantoor en gebruikte het gehele pand aan de Koornmarkt als woonhuis. Het kantoor bestond uit één kamer voor de notaris en één kamer voor de klerk en de medewerkers, met tussen die twee kamers een gang uitkomende op de Nickersteeg en op de tuin van de notaris.
Notaris Hoppe kon door zijn tuin naar zijn kantoor lopen. In de studiezaal van het gemeente-archief van Delft kunt u op microfilm alle aktes van notaris Hoppe lezen tot 1925.
Zijn eerste akte in juli 1907 was “een openbare verkoping van een partij haver en zomerrogge, gewassen te velde staande op het Landgoed Rust en Vreugde, ten verzoeke van Hare Majesteit Wilhemina Helena Pauline Maria van Oranje, Koningin der Nederlanden”.
In de notariskamer aan de Nickersteeg, waar later ook notaris Küppers en vervolgens notaris Kijlstra kantoor hielden, was tot 1963 geen centrale verwarming. Het verhaal gaat dat op een koude winterdag notaris Hoppe met zijn rug zo dicht tegen de grote kachel zat, dat een klant riep: “Oh, notaris, uw jasje schroeit!”.
Een grote steun en toeverlaat voor notaris Hoppe was zijn klerk, Adrianus Vredebregt.

Notaris Hoppe is in 1942 opgevolgd door notaris P.A.H. Bensmann, die sedert 1923 als kandidaat-notaris werkzaam was geweest op het kantoor van de Delftse notaris Libourel.

Donderdag marktdag

Nickersteeg foto notariskamerOp donderdag is er in Delft markt. Vroeger was dat de dag dat boeren en tuinders hun vrouwen naar de markt brachten, en zelf naar de notaris gingen. In de Nickersteeg deden zij hun klompen uit, en op sokken gingen ze het kantoor in.

Dan werden er bij de notaris zaken gedaan onder het genot van een goede sigaar.

Het is nu al weer lang geleden dat klanten vóór de ingang van het notariskantoor hun klompen uitdeden, en in het kantoor mag al een aantal jaren niet meer gerookt worden.

Notaris Bensmann

P.A.H. BensmannBij de pensionering van notaris P.A.H. Bensmann in 1962 besloot zijn zoon en opvolger de heer A.B.M. Bensmann om de begane grond van het pand aan de Koornmarkt als kantoor in gebruik te nemen. De eerste verdieping werd het woonhuis.

Notaris A.B.M. Bensmann werd in de zestiger jaren van de vorige eeuw een deskundige op het gebied van het ondernemingsrecht. Niet alleen de bedrijven uit het MKB, maar ook de grotere Delftse bedrijven, wisten de weg te vinden naar het notariskantoor aan de Koornmarkt. Hij was en is nog steeds sterk betrokken bij de Delftse samenleving, hetgeen blijkt uit de vele bestuursfuncties die hij heeft bekleed, onder andere kerkmeester van de Jozef Parochie, voorzitter van de Katholieke Leeszaal en na de fusie vice-voorzitter van de Openbare Leeszaal, secretaris van de Stichting Het Meisjeshuis, voorzitter van de Rotary Club Koningsveld. Ook in Den Hoorn en Schipluiden was hij de familienotaris van vele boeren en tuinders. Op het kantoor van de Rabobank in Den Hoorn hing een overzicht van de Westlandse families, en notaris Bensmann kon alle verbanden tussen die families uitgebreid aangeven.

De heer Bensmann is 14 december 2022 op 97-jarige leeftijd overleden. 

Notaris Küppers

In 1972 werd mr M.J. Küppers, die als kandidaat-notaris op de Koornmarkt werkte, benoemd tot opvolger van mr O.G. Sap, die als notaris een zelfstandig kantoor aan de Oude Delft had.
De notarissen Bensmann en Küppers besloten om samen verder te gaan.
Later werd bij de uitbreiding van het kantoor ook de eerste en de tweede verdieping van het pand aan de Koornmarkt bij het kantoor getrokken. De hoofdingang was aan de Koornmarkt, maar ook de zij-ingang aan de Nickersteeg bleef in gebruik.

Notaris Küppers was betrokken bij vele notariële overdrachten van woningen in de toenmalige nieuwbouwprojecten in Delft-Tanthof. Ook was hij de notaris van zorginstellingen, woningcorporaties en sportverenigingen.

Notaris Kijlstra

Mr. I. Kijlstra zette in 1996 de praktijk van notaris Küppers voort. Honderden Delftenaren kwamen in de loop der jaren bij notaris Kijlstra voor de aankoop van hun woning, het maken van testamenten, huwelijksvoorwaarden en samenlevingscontracten. Ook kon hij een groot aantal Delftse ondernemers tot zijn cliëntenkring rekenen. Hij was actief betrokken in het Delftse verenigingsleven, en is dat ook na zijn pensionering gebleven.

Naar de Westvest

De verdere groei van het notariskantoor maakte het noodzakelijk om de Koornmarkt en de Nickersteeg te verlaten. Het nieuwe kantoor aan de Westvest 38 werd in 1999 betrokken. Met de verhuizing naar de Westvest werd gekozen voor een nieuwe naam voor het kantoor: Westvest Notarissen.

Op de plaats waar nu aan de Westvest het notariskantoor is gevestigd, stond vóór 1999 het politiebureau van Delft en de winkel van de firma Hazeveld.

Verdwenen Stadsgezichten

hazenveld-westvestHet Museum Prinsenhof geeft in het thema Verdwenen Stadsgezichten de volgende informatie over het politiebureau en de panden van Hazeveld:

In de jaren zestig werd het politiebureau aan de Oude Delft te klein. Besloten werd om een nieuw pand aan de Westvest te bouwen met een verbinding naar de Oude Delft 69. Hiervoor moesten twee dienstwoningen en de oude manege verdwijnen. In oktober 1969 werd de nieuwbouw officieel in gebruik genomen. Hoewel dit een enorme verbetering was voor het inmiddels tweehonderd man tellende politiecorps, bleef de afstand naar het oude pand een nadeel. Door de veranderende eisen van de tijd besloot de Gemeente Delft om naast de Brandweer aan de Jacoba van Beierenlaan een nieuw bureau te bouwen, dat in 1994 gereed kwam. Het politiebureau aan de Westvest werd na vijfentwintig dienstjaren gesloopt. Westvest en Oude Delft zijn voor de politie nu echt verleden tijd. Op die plaats zijn appartementen gebouwd met winkel- en bedrijfsruimten.

De familie Hazeveld kocht in 1928 drie naast elkaar gelegen panden aan de Westvest, hoek Poppesteeg. In 1929 werd het laatste deel van de stadswal aan de Westvest afgegraven voor aanleg van de tramlijn. Het uitspringende manegegebouw bleef staan; om de voordeur te bereiken werd een stenen trap gemaakt. Door het afgraven van de wal kregen de huizen van Hazeveld er als het ware een benedenverdieping bij. De oude toegangsdeuren werden ramen op de eerste verdieping. De benedenverdieping werd winkel waar Hazeveld aanvankelijk piano’s en orgels verkoopt en later radio’s en televisietoestellen.
In 1996 verkocht Hazeveld de panden aan een projectontwikkelaar. De panden werden gesloopt en vervangen door een notariskantoor op de begane grond met daarboven woonappartementen.