015 - 219 19 99 info@westvest-notarissen.nl

Estate-planning/schenkingen

Vanuit onze cliënten is er doorgaans veel vraag naar de mogelijkheden om “fiscaal vriendelijk” vermogen over te hevelen naar de volgende generatie, ook wel “estate planning” genaamd.

Onze medewerkers kunnen u van informatie voorzien als het gaat om schenkingen aan kinderen, kleinkinderen, goede doelen en anderen. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan schenkingen in contanten, of schenkingen “op papier” door schuldigerkenning.
Naast het doen van giften worden de mogelijkheden van estate planning geoptimaliseerd door middel van het juiste testament in combinatie met daarop afgestemde huwelijkse voorwaarden.

Ons kantoor heeft zich ten doel gesteld om juridische diensten te verlenen op alle niveaus. Zo bent u bij ons aan het goede adres als het gaat om juridische basiswerkzaamheden, maar ook als de vraagstukken complexer zijn. Wilt u meer weten? Rechts bovenaan kunt u uw gegevens achterlaten om telefonisch of per email verder geïnformeerd te worden. U kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met één van ons.

Toelichting op schenkingen

Door middel van schenkingen kunt u heel wat belasting besparen. Wat kunt u zelf en wanneer heeft u een notaris nodig?

Gewoon geven

Als u geld wilt schenken aan uw kinderen, kunt u dat doen door uw kinderen het geldbedrag in handen te geven of door het bedrag op hun bank- of girorekening over te boeken. U heeft er geen notaris bij nodig.
Wanneer er voor een hoger bedrag of waarde wordt geschonken dan de vrijstellingen van het schenkingsrecht moet er wel schenkingsrecht worden betaald.

Schuldig erkennen

Als u vanwege het fiscale voordeel geld wilt schenken aan de kinderen, maar u het geld eigenlijk nog niet goed kunt missen, is er een veelgebruikte andere mogelijkheid. U kunt namelijk bij akte het geldbedrag “schuldig erkennen” aan de kinderen, de zogenaamde “papieren schenking”.
Het is wel noodzakelijk dat over het schuldig gebleven bedrag een reële rente wordt berekend van minimaal 6% per jaar. Om te bereiken dat deze schenking door de inspecteur zal worden erkend als een schuld van u aan uw kinderen dient deze rente daadwerkelijk (en zichtbaar bijvoorbeeld via afschriften) te worden betaald. De betreffende administratie dient u in uw archief te bewaren.
Overigens is deze verplichte rentebepaling ook een vermogensoverheveling.
Deze schenking brengt voor de inkomstenbelasting met zich mee dat u een schuld in Box 3 kunt opvoeren, en dat uw kinderen een vordering in Box 3 moeten aangeven.
Met behulp van dit soort leningen kunt u dus de jaarlijkse vrijstelling voor het schenkingsrecht benutten, zonder dat u daadwerkelijk geld naar uw kinderen moet overmaken.
U kunt ook een “uitsluitingclausule” opnemen, zodat de schenking niet deels in het vermogen van de partner van uw kind valt.
Op het moment dat de schuld wordt afgelost is er geen sprake meer van “een schenking”. Zo kan bijvoorbeeld een bedrag dat in de loop der jaren is opgebouwd, worden uitbetaald bij de aankoop van een woning of op het moment dat kinderen gaan studeren.
Indien de schuld door de ouder niet is afgelost, zal de aflossing na het overlijden plaatsvinden. Het kind ontvangt dan het bedrag, dat het dankzij de schenking(en) te vorderen heeft, vrij van successierechten.

Wel of geen notaris?

Normaal gesproken hoeft u ook voor zo’n papieren schenking niet naar de notaris. U kunt zelf op papier zetten dat u een bedrag aan uw kinderen schenkt, maar dat u het niet uitbetaalt doch schuldig blijft.
Als u echter wilt dat de schuld aan de kinderen pas na uw overlijden opeis­baar wordt, is het noodzakelijk om de schenking in een notariële akte vast te leggen. Waarom een notaris? De wetgeving schrijft voor dat schenkingen die pas na het overlijden opeisbaar worden in een notariële akte worden vastgelegd. Doet u dat niet, dan kan de Belastingdienst na het overlijden toch successierechten heffen over het – pas na overlijden opeisbare – schuldig erkende bedrag.

Hoeveel mag u belastingvrij schenken?

Ouders kunnen ieder jaar een bedrag onbelast aan een kind schenken. Daarbovenop kunt u een kind in de leeftijd tussen 18 en 35 jaar een eenmalig bedrag onbelast schenken. De bedragen worden jaarlijks aan de inflatie aangepast.

Door middel van schenkingen kunt u heel wat belasting besparen. Wat kunt u zelf en wanneer heeft u een notaris nodig?

Gewoon geven

Als u geld wilt schenken aan uw kinderen, kunt u dat doen door uw kinderen het geldbedrag in handen te geven of door het bedrag op hun bank- of girorekening over te boeken. U heeft er geen notaris bij nodig.
Wanneer er voor een hoger bedrag of waarde wordt geschonken dan de vrijstellingen van het schenkingsrecht moet er wel schenkingsrecht worden betaald.

Schuldig erkennen

Als u vanwege het fiscale voordeel geld wilt schenken aan de kinderen, maar u het geld eigenlijk nog niet goed kunt missen, is er een veelgebruikte andere mogelijkheid. U kunt namelijk bij akte het geldbedrag “schuldig erkennen” aan de kinderen, de zogenaamde “papieren schenking”.
Het is wel noodzakelijk dat over het schuldig gebleven bedrag een reële rente wordt berekend van minimaal 6% per jaar. Om te bereiken dat deze schenking door de inspecteur zal worden erkend als een schuld van u aan uw kinderen dient deze rente daadwerkelijk (en zichtbaar bijvoorbeeld via afschriften) te worden betaald. De betreffende administratie dient u in uw archief te bewaren.
Overigens is deze verplichte rentebepaling ook een vermogensoverheveling.
Deze schenking brengt voor de inkomstenbelasting met zich mee dat u een schuld in Box 3 kunt opvoeren, en dat uw kinderen een vordering in Box 3 moeten aangeven.
Met behulp van dit soort leningen kunt u dus de jaarlijkse vrijstelling voor het schenkingsrecht benutten, zonder dat u daadwerkelijk geld naar uw kinderen moet overmaken.
U kunt ook een “uitsluitingclausule” opnemen, zodat de schenking niet deels in het vermogen van de partner van uw kind valt.
Op het moment dat de schuld wordt afgelost is er geen sprake meer van “een schenking”. Zo kan bijvoorbeeld een bedrag dat in de loop der jaren is opgebouwd, worden uitbetaald bij de aankoop van een woning of op het moment dat kinderen gaan studeren.
Indien de schuld door de ouder niet is afgelost, zal de aflossing na het overlijden plaatsvinden. Het kind ontvangt dan het bedrag, dat het dankzij de schenking(en) te vorderen heeft, vrij van successierechten.

Wel of geen notaris?

Normaal gesproken hoeft u ook voor zo’n papieren schenking niet naar de notaris. U kunt zelf op papier zetten dat u een bedrag aan uw kinderen schenkt, maar dat u het niet uitbetaalt doch schuldig blijft.
Als u echter wilt dat de schuld aan de kinderen pas na uw overlijden opeis­baar wordt, is het noodzakelijk om de schenking in een notariële akte vast te leggen. Waarom een notaris? De wetgeving schrijft voor dat schenkingen die pas na het overlijden opeisbaar worden in een notariële akte worden vastgelegd. Doet u dat niet, dan kan de Belastingdienst na het overlijden toch successierechten heffen over het – pas na overlijden opeisbare – schuldig erkende bedrag.

Hoeveel mag u belastingvrij schenken?

Ouders kunnen ieder jaar een bedrag onbelast aan een kind schenken. Daarbovenop kunt u een kind in de leeftijd tussen 18 en 35 jaar een eenmalig bedrag onbelast schenken. De bedragen worden jaarlijks aan de inflatie aangepast.