015 - 219 19 99 info@westvest-notarissen.nl

Legalisatie, beëdigde verklaring, bevoegdheids-verklaring, gewaarmerkte kopie en apostille?

Wat willen deze termen zeggen? En wat kunnen wij daarbij voor u betekenen?

Legalisatie
U kan gevraagd worden om een volmacht of een ander document te ondertekenen in het bijzijn van een notaris. De notaris stelt dan vast en verklaart dat u het document persoonlijk heeft ondertekend. Daarmee is duidelijk dat de door u geplaatste handtekening daadwerkelijk van u is. Dit wordt een “legalisatie” genoemd.
Beëdigde verklaring
In sommige gevallen is een legalisatie van een handtekening niet voldoende. In dat geval kan een organisatie u vragen om een beëdigde verklaring. Bij een beëdigde verklaring vereist de Nederlandse wet een notariële akte. Wij kunnen een dergelijke notariële akte voor u opmaken, in het Nederlands of in het Engels.
Bevoegdheidsverklaring
Organisaties eisen weleens een verklaring dat vertegenwoordigers bevoegd zijn om het bedrijf of de organisatie te vertegenwoordigen op het moment van ondertekening. De notaris kan dit controleren en daarover een verklaring afleggen, eventueel in het Engels. Dit is een bevoegdheidsverklaring.
Gewaarmerkte kopie
Organisaties vragen soms om gewaarmerkte kopieën van officiële documenten, zoals van paspoorten.
De notaris kan een kopie van het officiële document maken en vervolgens hierop een verklaring afgeven dat hij het origineel gezien heeft. De notaris kan de verklaring op het document ook in het Engels afgegeven.
De gewaarmerkte kopie van het officiële document kan dan naar de betreffende organisatie gestuurd worden, in plaats van het officiële document.
Apostille
Buitenlandse organisaties vragen soms om een apostille. Een apostille wil zeggen dat de rechtbank de handtekening van de notaris controleert.
Afspraak en kosten
Wanneer u contact opneemt voor een afspraak, dan zullen wij u vragen om eerst het te ondertekenen document toe te zenden. Daarna zullen wij u informeren over de mogelijkheden en de kosten
Indien u akkoord gaat met de kosten, dan maken wij een afspraak en zullen wij u vragen vooraf een kopie van uw legitimatiebewijs toe te zenden. Neemt u ook uw originele legitimatiebewijs mee naar de afspraak?