015 - 219 19 99 info@westvest-notarissen.nl

Familie- en erfrecht

Onze medewerkers dragen er zorg voor dat uw afspraken en wensen over uw privé-situatie op een goede manier worden vastgelegd.

U kunt hierbij denken aan het opstellen van:

  • huwelijkse voorwaarden
  • een samenlevingsovereenkomst
  • testamenten
  • een schenkingsakte
  • een akte/verklaring van erfrecht
  • een akte van verdeling nalatenschap
  • een akte van verdeling bij echtscheiding/na einde samenwoning

Huwelijkse voorwaarden / samenlevingsovereenkomst / testamenten

Als u gaat trouwen, maar u wilt geen algehele gemeenschap van goederen, is het zaak om vóór het huwelijk wordt gesloten een akte van huwelijkse voorwaarden te tekenen. Hiermee kunt u op maat bepalen wat u in financieel opzicht samen wilt delen of apart wilt houden.

Hetzelfde geldt in zekere mate voor een samenlevingsovereenkomst. Dit contract kunt u ook sluiten als u reeds samenwoont.
Als samenwoners aan elkaar een erfenis willen nalaten (bijvoorbeeld het huis) zorgt een combinatie van een samenlevingsovereenkomst met een testament ervoor dat fiscaal (voor de successiebelasting) gunstige tarieven van toepassing kunnen zijn.

In het kader van de landelijke campagne “Zo zijn we niet getrouwd” is een huwelijksvoorwaardentest ontwikkeld. Deze online test bestaat uit twee varianten: één voor gehuwden en mensen met geregistreerd partnerschap en één voor ongehuwd samenwonen. Direct na het doen van de test ontvangt u online een advies met uw aandachtspunten.

Testamenten kunnen inhoudelijk zeer verschillend zijn. Immers, iedere persoon heeft zijn eigen wensen. In een testament geeft u onder meer aan wie van u mag erven, en wie uw nalatenschap namens de erfgenamen mag afwikkelen. Onze medewerkers zijn gespecialiseerd om uw wensen te vertalen naar een testament, en aan te geven wat de juridische en fiscale gevolgen zijn van een bepaalde keuze.

Akte van erfrecht

Als iemand is overleden moeten de erfgenamen zich als opvolgers van de overledene naar derden toe kunnen presenteren. Dit speelt bijvoorbeeld als een bankrekening van de overledene is geblokkeerd of er een uitkering uit levensverzekering moet worden gedaan. De notaris kan door middel van een akte van erfrecht verklaren wie de erfgenamen en de executeur zijn.

Afwikkeling nalatenschap/aangifte successiebelasting

Soms is verdere begeleiding bij de afwikkeling van een nalatenschap gewenst, bijvoorbeeld om de aangifte voor de successiebelasting op te stellen, om vast te leggen welke erfgenaam welke goederen uit de nalatenschap verkrijgt, of om te bemiddelen tussen erfgenamen die er samen niet uitkomen. De afwikkeling van een nalatenschap kan om uiteenlopende redenen complex zijn. Onze medewerkers hebben ervaring bij het bemiddelen als er meningsverschillen zijn, en kunnen een juridisch en emotioneel complexe situatie meer overzichtelijk maken.

Echtscheiding

Na echtscheiding of verbreking van de samenwoning worden er afspraken gemaakt over de verdeling van de woning en andere goederen. Vaak speelt de bank, in verband met de financiering van de woning, ook een belangrijke rol. Bij de notaris komt uiteindelijk alles samen, wanneer de woning op naam van een van de partners wordt gezet. Dan wordt ook de hypotheek afgelost of overgesloten, en krijgt de andere partner – als dat onderling is afgesproken – een som geld uitgekeerd.

Onze medewerkers zijn erin gespecialiseerd om de uitvoering van een (echtscheidings)convenant in goede banen te leiden.