015 - 219 19 99 info@westvest-notarissen.nl
Akte van erfrecht

nalatenschapIs iemand overleden, dan moeten de erfgenamen aan anderen kunnen bewijzen dat zij erfgenamen zijn. Ook de executeur moet kunnen aantonen dat hij executeur is. Dit speelt bijvoorbeeld als de bankrekening van de overledene is geblokkeerd of als het huis moet worden verkocht. Wij verzorgen voor u het onderzoek naar de erfgenamen en de executeur en maken voor u de benodigde akte van erfrecht op.

Afwikkeling nalatenschap/aangifte erfbelasting

De afwikkeling van een nalatenschap is vaak om meerdere redenen tijdrovend en ingewikkeld, niet alleen in juridisch opzicht, maar ook emotioneel. Dan is het beter om de ervaren en deskundige juristen van Westvest Notarissen in te schakelen. Wij begeleiden de afwikkeling van de nalatenschap, stellen de aangifte voor de erfbelasting op, leggen de erfdelen van de erfgenamen vast en bemiddelen tussen erfgenamen die er samen niet uitkomen. Zo dragen wij er toe bij dat een nalatenschap naar tevredenheid van alle erfgenamen wordt afgewikkeld.