015 - 219 19 99 info@westvest-notarissen.nl

Hopelijk heeft u afgelopen zomer heerlijk van de zon genoten, misschien zelfs van de zon in uw tweede woning in Frankrijk?! Voor mensen met bezittingen in het buitenland is er nieuws onder de zon.

Heeft u er wel eens bij stil gestaan wat er met uw buitenlandse bezittingen gebeurt na uw overlijden? Voor veel mensen is dit een ver-van-mijn-bed-show.

Hoe leuk zou het zijn als uw erfgenamen later ook van uw buitenlandse bezittingen kunnen genieten! De nieuwe Europese Erfrecht Verordening maakt dat een stuk eenvoudiger.

Vroeger

Voorheen was het bij overlijden lastig wanneer iemand bezittingen had in verschillende landen. Dit komt omdat het recht van het ene land anders luidt dan het recht van het andere land. Welk recht gaat dan voor?

Nu

Sinds 17 augustus jl. geeft de Europese Erfrecht Verordening het antwoord. Die Verordening bepaalt welk recht van toepassing is wanneer iemand bezittingen nalaat in verschillende landen. Alle lidstaten van de Europese Unie doen mee, behalve Engeland, Ierland en Denemarken.

Hoofdregel

Welk recht van toepassing is, wordt bepaald aan de hand van uw “laatste gewone verblijfplaats” bij overlijden. Dit is een feitelijke kwestie. Uw laatste gewone verblijfplaats wordt bijvoorbeeld bepaald aan de hand van waar u uw post ontvangt of waar uw bed staat. Dus toch geen ver-van-mijn-bed-show.

Als u bij overlijden in Nederland woont, maar ook bezittingen in het buitenland nalaat, is als hoofdregel het Nederlandse recht van toepassing. Ook op uw bezittingen in het buitenland. Uw bezittingen (en schulden) vererven dan volgens het Nederlandse erfrecht. Of als u een Nederlands testament hebt opgesteld: volgens uw Nederlandse testament.

Uitzondering op de hoofdregel

Als u niet wilt dat het recht van uw laatste gewone verblijfplaats van toepassing is, heeft u nog een andere mogelijkheid. U kiest dan voor het land van uw nationaliteit. Als u bijvoorbeeld de Nederlandse nationaliteit heeft, maar u woont in Frankrijk, kunt u een rechtskeuze voor Nederlands recht maken.

Dan is Nederlands recht van toepassing op de vererving van uw nalatenschap.

Europese Verklaring van Erfrecht

Als Nederlands recht van toepassing is op uw Europese nalatenschap, dan volstaat één Europese Verklaring van erfrecht. De Nederlandse notaris stelt die dan voor uw erfgenamen op.

U heeft al een (buitenlands) testament

Als u eerder een (buitenlands) testament hebt gemaakt, blijft dat gewoon geldig. Wel kan een buitenlands testament overbodig zijn geworden. Of dat voor u speelt, kunnen we voor u beoordelen. Maak gerust een afspraak met een van onze erfrecht-specialisten.

Kom op de koffie

Sowieso is het verstandig om eens bij ons langs te komen wanneer u buitenlandse bezittingen heeft. Ook eventueel eerder opgestelde testamenten (her)beoordelen wij graag voor u. De koffie staat voor u klaar!

Wilt u meer weten over dit onderwerp of over andere notariële zaken, neemt u dan contact op met ons kantoor.

Ook kunt u elke maandag, woensdag en vrijdag tussen 12.00 en 13.00 uur zonder afspraak bij ons binnenlopen voor een gratis juridisch adviesgesprek van ongeveer vijftien minuten.