015 - 219 19 99 info@westvest-notarissen.nl

Scheiden zonder samenlevingsovereenkomst …

…kan ook het einde van jouw spaargeld betekenen. Voor veel stellen is het niet vanzelfsprekend om een samenlevingsovereenkomst te maken als ze gaan samenwonen. Naar schatting heeft zelfs de helft van alle samenwonende koppels geen samenlevingsovereenkomst...

ANBI en de rol van de notaris

De Belastingdienst kan een instelling, die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut, aanmerken als een algemeen nut beogende instelling (ANBI), mits deze ook aan een aantal overige door de Belastingdienst gestelde vereisten voldoet. De status van ANBI heeft...

MANTELZORGWONING

Monique is mantelzorger voor haar moeder. Aangezien de situatie steeds penibeler wordt, besluit zij haar moeder in huis te nemen. Monique verhuist naar het huis van haar moeder en laat in de tuin een mantelzorgwoning plaatsen. Deze heeft een woon- en slaapkamer, een...

Kadasterkosten

Het is Westvest Notarissen niet ontgaan dat er recentelijk in de media berichten zijn geweest over door notarissen ten onrechte te veel in rekening gebrachte kadasterkosten. Het beleid van Westvest Notarissen is er altijd op gericht niet meer kadasterkosten in...