015 - 219 19 99 info@westvest-notarissen.nl

DELFT – Iedereen die een appartement koopt, wordt automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Formeel heb je dan niet het appartement zelf gekocht. Wel een aandeel in het hele complex en het recht om een bepaald appartement te mogen gebruiken. Hieruit kun je concluderen, dat je niet op je eigen eilandje zit, maar samen met je buren eigenaar bent van het hele gebouw. Daarom is er een VvE. Gezamenlijk zijn de bewoners ook verantwoordelijk voor het groot onderhoud van het complex, waarvoor altijd zogenaamde reservefondsen zijn gecreëerd. Iedere maand immers, betalen de bewoners hun VvE-bijdrage. Per 1 januari van dit jaar is bij wet geregeld dat een VvE in z’n geheel geld kan lenen bij een bank. Als er bijvoorbeeld dakrenovatie moet plaatsvinden en er is niet genoeg geld in het reservefonds. Uitstellen is een mogelijkheid, een extra VvE-bijdrage vragen, maar nu dus ook een extra lening bij de bank. “Maar dan wordt het opletten voor iemand die een appartement in dat gebouw wil kopen”, zegt notaris Erwin Spiekman van Westvest Notarissen. “Een koper van een appartementsrecht neemt namelijk ook de lening één op één over. In het voortraject is het dus belangrijk te informeren bij de verkoper of makelaar naar de financiële situatie van de VvE. En ook of de VvE bij de bank geld geleend heeft namens alle eigenaren.” Zeker als de koper bij de bezichtiging heeft gezien dat de dakgoot er niet goed bij hangt. “Is het bedrag in het reservefonds voldoende voor het benodigde onderhoud? En voor de komende periode?”, zegt hij. Voor de overdracht controleert de notaris of de verkoper al zijn bijdragen aan de VvE heeft betaald, de omvang van het reservefonds en nu dus ook, of er leningen zijn. “Voor de volledigheid: de individuele leden zijn niet aansprakelijk voor de gehele lening, wel voor hun aandeel in de door de VvE aangegane lening.”

Bron: Delft op zondag d.d. 6 mei 2018

Notaris Erwin Spiekman voor het kantoor van Westvest Notarissen, waarboven zich ook appartementen bevinden.