015 - 219 19 99 info@westvest-notarissen.nl

Het kopen van een huis is een belangrijke beslissing in uw leven. Aan het ontvangen van de sleutels van de woning om daarna te kunnen klussen en te verhuizen, gaan een paar belangrijke stappen vooraf. Het verkrijgen van een hypothecaire geldlening is een dergelijke stap.

Uit het gesprek met uw financieel tussenpersoon wordt duidelijk dat u veel vragen moet beantwoorden en veel informatie moet verstrekken. De geldverstrekkers/banken willen zoveel mogelijk zekerheid hebben dat er voldoende onderpand is en dat u in staat bent en blijft aan de periodieke betalingsverplichting te voldoen. Zekerheid wordt verstrekt door het hypotheekrecht; een zekerheidsrecht op de woning dat de bank de bevoegdheid geeft om – indien de betalingen uitblijven en/of er geen communicatie met u mogelijk is – de woning via een executieveiling te verkopen. De opbrengst mag de bank dan gebruiken om de hypothecaire geldlening af te lossen. Een hypotheekakte moet bij een notaris worden getekend, zodat u onafhankelijke uitleg krijgt over de hypotheek en de gevolgen ervan.

Een andere zekerheid betreft de verzekeringen. Niet alleen de (altijd verplichte) opstalverzekering, maar ook de levensverzekeringen komen aan de orde. Een levensverzekering wordt vaak afgesloten met de bedoeling om bij een overlijden de uitkering aan de bank toe te laten komen, waarna de hypotheekschuld wordt verminderd. De langstlevende heeft dan lagere maandlasten en kan dan (mogelijk) in de woning blijven wonen.

Lastig bij een levensverzekering is de vraag via welke route de uitkering het beste kan plaatsvinden: voldoet de levensverzekeringsmaatschappij de uitkering via de nalatenschap aan de bank of voldoet de levensverzekeringsmaatschappij de uitkering via het vermogen van de langstlevende aan de bank? De route van de uitkering staat geheel los van hetgeen in uw testament is opgenomen.

Met het oog op de financiële gevolgen van e.e.a. is deze laatste vraag belangrijk in het geval u een levensverzekering heeft dan wel gaat afsluiten. Deze vraag moet daarom ook tijdig aan u worden voorgelegd en met u worden besproken, zodat u op basis van uw persoonlijke situatie (denk aan uw relatievorm, kinderen (uit een eerdere relatie), vermogen, wensen, gewenste lage erfbelasting bij eerste overlijden of bij beider overlijdens, enzovoorts) een passend advies kan worden verstrekt.

Het is nl. niet handig dat dit onderwerp pas wordt besproken op het moment dat u de akte van levering heeft getekend en u de hypotheekakte met de notaris gaat doornemen. Dit onderwerp is dermate belangrijk dat u zich hierover vooraf uitgebreid moet laten informeren, zodat u daarna een weloverwogen keuze kunt maken.

Laat u zich dus tijdig adviseren!

U heeft recht op een goed advies. Vraag er tijdig naar bij uw bank en/of uw financieel tussenpersoon.

Uiteraard kunnen wij u ook een advies op maat verstrekken. Neem ruim vóór het tekenen van de akten contact op met ons kantoor, zodat wij u, op basis van uw persoonlijke situatie en uw wensen, een advies op maat kunnen geven.

Kunt u zich daarna volop richten op het klussen en de verhuizing.