015 - 219 19 99 info@westvest-notarissen.nl

Kees en zijn twee zussen hebben een pittige tijd achter de rug. Afgelopen week  hebben zij om en om bij hun moeder gewaakt, die op hoge leeftijd ineens wat haar gezondheid betrof sterk achteruit was gegaan.  Helaas heeft hun moeder het niet gered en is zij die dag overleden, met haar drie kinderen om haar heen.

Later die dag stelt Kees aan zijn zussen voor om gezamenlijk een hapje te gaan eten. Bij het afrekenen in het restaurant vindt iedereen het een goed idee om de rekening van de bankrekening van moeder te betalen. Dat heeft zij vast zo gewild. Kees, die al langer de financiën van moeder verzorgt, heeft samen met haar een en/of-rekening; dus zo gezegd, zo gedaan.

De week erna ruimen de zussen Lydie en Jeanet de woning van moeder alvast een eind op en zetten wat zakken bij het grofvuil.

Twee weken later komen de kinderen bij de notaris om de afwikkeling van de nalatenschap te bespreken. De notaris vertelt dat erfgenamen de keuze hebben tussen zuiver aanvaarden en beneficiair aanvaarden. Maar, dat het doen van een betaling van de bankrekening van moeder en het leegruimen van de woning handelingen zijn die al een zuivere aanvaarding kunnen impliceren. Daarna is het niet meer mogelijk om alsnog beneficiair te aanvaarden.

Bij zuivere aanvaarding moet een erfgenaam uit zijn eigen vermogen geld bijleggen als de nalatenschap meer schulden dan bezittingen heeft. Bij beneficiaire aanvaarding is dat als hoofdregel niet het geval; de erfenis blijft afgezonderd van het privé-vermogen van een erfgenaam. Daar staat tegenover dat de erfenis volgens de formele regels van de wet in het belang van de schuldeisers moet worden vereffend. De aanwezige bezittingen moeten zoveel mogelijk worden aangewend om daaruit de schulden te voldoen.

Soms is het zeer gewenst voor een erfgenaam om beneficiair te aanvaarden. Bijvoorbeeld als er twijfel is of de nalatenschap per saldo positief is.  Een nalatenschap kan ook op het eerste gezicht positief lijken, maar bij nader inzien “op papier” negatief zijn. Bijvoorbeeld omdat er nog schulden van moeder aan  (stief)kinderen zijn uit de eerdere nalatenschap van vader, of omdat er schenkingen op papier (schuldigerkenningen) zijn gedaan die het nu aanwezige saldo te boven gaan. Ook hierdoor kan het toch zeer gewenst zijn om beneficiair te aanvaarden.

De boodschap is daarom: kom éérst naar de notaris voor advies over de beneficiaire of zuivere aanvaarding van de erfenis vóórdat u, al is het vaak uit goede wil, alvast aan de slag gaat met de praktische afwikkeling van de nalatenschap. Dan heeft u daadwerkelijk nog een keuze.

Dus bij het afhandelen van een erfenis geldt:

Haast u naar de notaris, voordat het andere al klaar is!

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp of over andere notariële zaken, neemt u dan contact op met ons kantoor.

 

Ook kunt u op werkdagen tussen 12.00 en 13.00 uur zonder afspraak bij ons binnenlopen voor een gratis juridisch adviesgesprek van ongeveer vijftien minuten.