015 - 219 19 99 info@westvest-notarissen.nl

Jaarlijks vraagt de Kerk aan u of u een bijdrage wilt voldoen.
Zoals u waarschijnlijk weet, is een gift aan de Kerk aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Daar zijn wel wat beperkingen bij.
In de inkomstenbelasting wordt onderscheid gemaakt tussen een ‘gewone’ gift en een periodieke gift. De voorwaarden voor de aftrekbaarheid van ‘gewone’ giften en periodieke giften verschillen. Een niet periodieke gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als:

– het totale bedrag van de giften meer is dan het drempelbedrag1) en lager is dan het maximum2) van hetgeen de schenker mag aftrekken.
De periodieke gift is aftrekbaar als:
– de schenking is vastgelegd in een notariële akte;
– er minstens eenmaal per jaar een bedrag wordt overgemaakt aan de instelling;
– de bedragen ongeveer even hoog zijn;
– de jaarlijkse gift ten minste voor een periode van vijf jaar verplicht is;
– de gift uiterlijk bij het overlijden van de schenker stopt.

Voordeel van de periodieke gift is dat geen drempel of maximaal aftrekbaar bedrag geldt. U zou dus kunnen overwegen de jaarlijkse gift aan de Kerk te gaan schenken door middel van een periodieke gift. Er geldt geen minimum voor de aftrekbaarheid bij de inkomstenbelasting.
U zou ook kunnen overwegen om bij testament een bepaald geldbedrag aan de Kerk te legateren. In het bijzonder kunt u met een legaat de periodieke gift aanvullen. Immers, de periodieke gift vervalt bij overlijden en bij testament zou u kunnen bepalen dat de Kerk de alsdan nog restende termijnen via een legaat verkrijgt.

1) Het drempelbedrag is 1% van het verzamelinkomen van de schenker met een minimum van € 60. Hetgeen hoger is dan de 1% is aftrekbaar. (Het verzamelinkomen is het totaal van de inkomsten en aftrekposten van de schenker in box 1, 2 en 3 waarbij de persoonsgebonden aftrek buiten beschouwing is gelaten.)
2) Het maximum ligt bij 10% van het verzamelinkomen van de schenker.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of over andere notariële zaken, neemt u dan contact op met ons kantoor, telefonisch op 015-2191999 of per email info@westvest-notarissen.nl.

Ook kunt u op werkdagen tussen 12.00 en 13.00 uur zonder afspraak bij ons binnenlopen voor een gratis oriënterend gesprek van maximaal 15 minuten.