015 - 219 19 99 info@westvest-notarissen.nl

Veel mensen maken gebruik van de mogelijkheid om een ander belastingvrij € 100.000 te schenken. De begunstigde moet het geschonken bedrag in een eigen woning steken. In 2014 kan nog van deze regeling gebruik worden gemaakt. Uit onderzoek onder de bij Netwerk Notarissen aangesloten notariskantoren blijkt dat al veel mensen gebruik hebben gemaakt van de eigenwoningschenking. De wet die de eigenwoningschenking mogelijk maakt heeft wel wat valkuilen. Daarom is het belangrijk, vóórdat men de schenking doet, goed geïnformeerd te zijn over de do’s en de don’ts.

Belastingdienst
Hoewel er geen familierelatie hoeft te zijn tussen de schenker en de begunstigde, laat het onderzoek van Netwerk Notarissen zien dat het vooral ouders zijn die hun kinderen een schenking doen (89% van de schenkers). Om voor de vrijstelling in aanmerking te komen, is het niet verplicht om het hele bedrag van € 100.000 te schenken. Er mag ook een lager bedrag worden geschonken.
Als de begunstigde het bedrag heeft ontvangen moet er bij de Belastingdienst via een aangifte, die vóór 1 maart 2015 moet worden gedaan, aanspraak worden gemaakt op de vrijstelling. Het bedrag kan door de schenker op de bankrekening van de begunstigde worden overgemaakt. De vrijstelling geldt tot 1 januari 2015. Vóór die tijd moet de schenking zijn gedaan.

Eigen woning
De eigenwoningschenking moet gebruikt worden voor een eigen woning. Bijvoorbeeld door een eigen woning te kopen, te verbouwen of af te lossen op de hypotheek. “Er zijn verschillende aandachtspunten”, zegt Tim Dröge, notaris bij Westvest Notarissen te Delft. “Bij de aflossing van de hypotheek moet je erop bedacht zijn dat de bank boeterente kan rekenen. Ook is het zaak om op tijd af te lossen, anders geldt de schenkingsvrijstelling niet.” “Er zijn ook nog andere valkuilen”, zegt Tim Dröge. “Als je niet oplet, loop je het risico om alsnog schenkbelasting over het geschonken geld te moeten betalen”.

Familiebank beëindigen
De eigenwoningvrijstelling kan op meerdere manieren worden toegepast. Bijvoorbeeld door de lening van de ouders aan hun kind om te zetten in een schenking. Het moet dan wel gaan om een lening van de ouders aan het kind om een huis te kopen of te verbouwen. Door de lening om te zetten in een schenking – dit wordt ook wel kwijtschelden genoemd – hoeft het kind de lening niet meer terug te betalen. Hiermee wordt het vermogen van de ouders kleiner en hoeft er in de toekomst minder erfbelasting over de erfenis van de ouders betaald te worden.
Wilt u meer weten over dit onderwerp of over andere notariële zaken, neemt u dan contact op met ons kantoor.

Ook kunt u op maandag, woensdag en vrijdag tussen 12.00 en 13.00 uur zonder afspraak bij ons binnenlopen voor een gratis juridisch adviesgesprek van ongeveer vijftien minuten.