015 - 219 19 99 info@westvest-notarissen.nl

De discussie rond de erfbelasting laait geregeld op. Is de erfbelasting nou een vorm van dubbele belasting of niet? Is het eerlijk dat er een deel van de erfenis naar de overheid gaat? Hoe dan ook, voorlopig lijkt het er niet op dat de erfbelasting afgeschaft gaat worden. Gelukkig kunt u wel zorgen dat uw erfgenamen niet onnodig veel hoeven te betalen. Dat regelt u onder meer door te schenken.

Elk jaar mag u bijvoorbeeld ruim 5.000 euro per kind schenken. En ruim 2.000 euro per kleinkind. Allemaal belastingvrij. Als ouder mag u bovendien uw kinderen tussen de 18 en 40 jaar, eenmalig een grotere belastingvrije schenking doen van ruim 25.000 euro.
Voor de aankoop of de verbouwing van een huis of voor het aflossen van de hypotheek, mag u zelfs maximaal 100.000 euro belastingvrij schenken. Het maakt in dit geval niet uit of degene die uw schenking krijgt familie is.

Door te schenken wordt uw vermogen uiteraard kleiner en zo betalen uw erfgenamen minder  erfbelasting. Maar u hebt meer dan alleen financieel voordeel. Als u bij leven schenkt, maakt u zelf mee dat uw erfgenamen genieten van uw geld. Veel mensen vinden dat leuker dan hun geld als erfenis na te laten.
Schenken betekent overigens niet per se dat er een groot bedrag uit uw portemonnee verdwijnt. U kunt namelijk ook alleen ‘op papier’ schenken. Er zijn wel eisen aan deze manier. Zo moet een en ander in een akte bij uw notaris worden vastgelegd.

Wilt u besparen op uw erfbelasting? Westvest Notarissen is aangesloten bij Netwerk Notarissen, een landelijke organisatie van 150 notarissen die steeds van elkaar leren en altijd aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen. Wij helpen u graag alles perfect te regelen. Ook kunt u op maandag, woensdag en vrijdag tussen 12.00 en 13.00 uur zonder afspraak bij ons binnenlopen voor een gratis juridisch adviesgesprek van ongeveer vijftien minuten.

*De bedragen van de hierboven vermelde belastingvrijstellingen zijn afgerond. Elk jaar worden de bedragen van deze belastingvrije schenkingen aangepast.