015 - 219 19 99 info@westvest-notarissen.nl

Vanaf 1 oktober jl. is het mogelijk belastingvrij een bedrag van maximaal € 100.000 aan een ander te schenken. Dit geld moet gebruikt worden voor een eigen woning. Bijvoorbeeld om een woning te kopen of te verbouwen. De schenking kan ook gebruikt worden om de hypotheek af te lossen of een restschuld weg te werken. Er kan ook minder dan € 100.000 geschonken worden.
Aan welke zaken moeten schenker en begunstigde denken als zij gebruik willen maken van deze mogelijkheid belastingvrij te schenken?

Belastingdienst
Er hoeft geen familierelatie te zijn tussen de schenker en de begunstigde en de begunstigde moet kunnen aantonen dat het bedrag in zijn eigen woning is gestoken. Aan de begunstigde wordt niet de eis gesteld dat hij binnen een bepaalde leeftijdscategorie valt. Als de begunstigde het bedrag heeft ontvangen, moet er bij de Belastingdienst via een aangifte aanspraak worden gemaakt op de vrijstelling. Het bedrag kan door de schenker op de bankrekening van de begunstigde worden overgemaakt. De vrijstelling geldt tot 1 januari 2015. Voor die tijd moet de schenking zijn gedaan.
Als de begunstigde het geld gebruikt om af te lossen op zijn hypotheek, moet er rekening mee worden gehouden dat er misschien een boeterente betaald moet worden.

Eenmaal gegeven, blijft gegeven
Een schenker zal bij zo’n grote schenking zeker niet over ‘één nacht ijs’ gaan. Een eenmaal gegeven schenking kan namelijk niet meer ongedaan gemaakt worden. Als de schenker later die € 100.000 nodig zou hebben als oudedagsvoorziening dan kan hij natuurlijk het geld terugvragen aan de begunstigde. Maar het gezegde luidt niet voor niets: ‘Eens gegeven, blijft gegeven’. De schenking die dan jaren geleden voor de schenker en de begunstigde een mooie oplossing leek om toe te treden tot de woningmarkt, zorgt dan voor onomkeerbare financiële problemen voor de schenker.

Schenking onder voorwaarden
De schenker kan de schenking onder voorwaarden doen: als er bijvoorbeeld een familierelatie is tussen beiden, dat de schenking terugkeert naar de familie bij overlijden van de begunstigde. Hiermee kan dan worden voorkomen dat het geld door vererving uit de familie gaat. Ook zien we vaak dat de schenker een uitsluitingsclausule aan de schenking wil verbinden: het geldbedrag is voor de begunstigde zelf en blijft van de begunstigde ook als hij/zij gaat scheiden (en wordt niet gedeeld met een ex-partner).

Ouders-kinderen
Als ouders eerder aan hun kinderen een schenking voor de eigen woning hebben gedaan, dan zijn er mogelijkheden om nu nog een extra schenking te doen. Dit geldt ook als het kind ouder is dan 40 jaar. Er zijn ook mogelijkheden om te schenken zonder dat ouders de portemonnee hoeven trekken, bijvoorbeeld als zij eerder het kind geld leenden voor het huis.

Klik hier voor het artikel van Netwerk Notarissen “In het nieuws – Belastingvrij schenken”.

Wilt u meer weten over dit onderwerp en/of een schenkingsadvies, neemt u dan contact op met ons kantoor.

Ook kunt u op werkdagen tussen 12.00 en 13.00 uur zonder afspraak bij ons binnenlopen voor een gratis oriënterend gesprek van maximaal 15 minuten.