015 - 219 19 99 info@westvest-notarissen.nl

Stelt u zich het volgende eens voor. In het voorjaar van 2003 heeft u een mooi grachtenpand gekocht in het centrum van Delft. Na een paar gesprekken met uw hypotheekadviseur bent u erin geslaagd de benodigde geldlening te verkrijgen en zo zit u een maand later bij de notaris op kantoor voor het ondertekenen van de akte van levering en de akte van hypotheek. Diezelfde dag nog neemt u uw intrek in uw nieuwe woning.
Het is een paar jaar later en het blijkt dat het geluk u nog altijd toelacht. Uw zeer vermogende oudtante heeft besloten om een deel van haar vermogen aan u te schenken, het gaat om een aanzienlijk bedrag. U besluit om dit geld te gebruiken om de gehele hypotheek op uw grachtenpand in een keer af te lossen.

Weer een aantal jaren later. U besluit dat het wonen aan de gracht nu wel zijn langste tijd gehad heeft. U laat uw oog vallen op een prachtige nieuw te bouwen woning in één van de vele nieuwbouwprojecten in de omgeving van Delft. Met een klein beetje pijn in uw hart besluit u om uw woning aan de gracht te verkopen. Maar dan gebeurt er iets raars; nadat de notaris de koopovereenkomst van uw grachtenpand heeft ontvangen laat hij u weten dat uw grachtenpand nog is belast met een hypotheek uit 2003. Maar u denkt: ” Hé, mijn hypotheek was toch afgelost?!”

De hier beschreven situatie komt vaker voor en is het resultaat van een misverstand. Het idee bestaat dat door het betalen van de laatste euro aan hypotheekschuld, de hypotheek daarmee verdwenen is. Zo werkt het helaas niet.

Van belang is te weten dat een hypothecaire geldlening uit twee delen bestaat. Allereerst is er de geldlening, het bedrag dat u leent van de bank. Omdat de bank u een aanzienlijk bedrag leent wil de bank wel enige zekerheid dat u die lening gaat terugbetalen. Hiervoor krijgt de bank een recht van hypotheek. Dat recht van hypotheek is deel twee van de hypothecaire geldlening. De hypotheek ontstaat doordat u bij de notaris een akte van hypotheek ondertekent en de notaris deze akte laat inschrijven bij het Kadaster. Vanaf dat moment staat in het Kadaster aangetekend dat erop uw woning een recht van hypotheek rust. Deze inschrijving in het Kadaster is de crux van het verhaal. Wanneer u die laatste euro schuld aflost heeft u geen hypotheekschuld meer, maar het aflossen van de hypotheekschuld zorgt er niet voor dat de inschrijving uit het kadaster verdwijnt.

Wat kunt u hier aan doen? Nadat u uw hypotheekschuld heeft afgelost, kunt u naar de notaris gaan. De notaris kan dan voor u een akte opmaken waarmee de inschrijving van de hypotheek uit het Kadaster wordt verwijderd. Daarna is uw schuld aan de bank niet alleen afgelost, maar zit er ook echt geen hypotheek meer op uw huis. Het vestigen van een recht van hypotheek moet met een akte van de notaris, het verwijderen van een hypotheek ook.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neemt u dan gerust contact op met ons kantoor (015 – 219 19 99).

Ook kunt u op maandag, woensdag en vrijdag tussen 12.00 en 13.00 uur zonder afspraak bij ons binnenlopen voor een gratis juridisch adviesgesprek van ongeveer vijftien minuten.