015 - 219 19 99 info@westvest-notarissen.nl

Veel ouderen zijn dit jaar naar de notaris gekomen om een ‘AWBZ-testament’ te maken of een ‘AWBZ-schenking’ te doen. Deze ouderen zijn bang dat ze financiële problemen krijgen als ze in een verzorgings-of verpleeghuis terecht komen of dat zij hun vermogen moeten ‘opeten’ en ze geen erfenis aan de kinderen kunnen nalaten. Sinds 1 januari van dit jaar wordt de zorgbijdrage voortaan ook over het vermogen berekend.

Vermogen
Voor de berekening van de zorgbijdragen (AWBZ) wordt niet alleen het inkomen meegeteld maar ook het vermogen. Het gaat om het vermogen dat voor de inkomstenbelasting aangegeven wordt in box 3 (de box van sparen en beleggen). Voor de zorgbijdrage wordt met 12% van het vermogen gerekend. Als het box 3-vermogen wordt verminderd, heeft dit invloed op de hoogte van de zorgbijdrage. Ouderen moeten er wel rekening meehouden dat de zorgbijdrage wordt berekend naar de stand van het vermogen van twee jaar geleden. In 2013 wordt de zorgbijdrage berekend over de stand van het vermogen per 1 januari 2011.

Verzachting?
De gevolgen van de nieuwe berekening zijn ook in de politiek besproken. De staatssecretaris heeft een aantal maatregelen genomen om de gevolgen van de zorgbijdrage voor het vermogen te verzachten. Een van die maatregelen is dat de woning van degene die AWBZ-zorg krijgt, voor een aantal jaren niet meetelt bij de berekening van de zorgbijdrage. Als de woning echter verhuurd is, telt de woning wél mee voor de berekening van de zorgbijdrage. Deze maatregelen die de staatssecretaris gaat nemen, kunnen voor een aantal specifieke gevallen uitkomst bieden.

AWBZ-testament
Als u een partner en kinderen heeft dan maakt u vaak een testament om te regelen dat de kinderen pas erven als u en uw partner zijn overleden. Voor getrouwde partners is dit ook geregeld als zij geen testament hebben. In een testament kunt u vastleggen dat de kinderen de erfenis eerder krijgen, bijvoorbeeld als de achtergebleven partner in een verpleeg- of verzorgingshuis wordt opgenomen. Vanwege deze clausule in een testament wordt het een ‘AWBZ-testament’ genoemd.

AWBZ-schenking
Door te schenken kunt u uw vermogen verkleinen. Als u een aantal jaren voordat u in het verpleeg-of verzorgingshuis terecht komt gaat schenken aan uw toekomstige erfgenamen, kan dit later een lagere zorgbijdrage betekenen. Overlijdt u met een kleiner vermogen, dan betekent dit ook dat uw erfgenamen minder erfbelasting betalen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp en/of een schenkingsadvies, neemt u dan contact op met ons kantoor.

Ook kunt u op werkdagen tussen 12.00 en 13.00 uur zonder afspraak bij ons binnenlopen voor een gratis oriënterend gesprek van maximaal 15 minuten.