015 - 219 19 99 info@westvest-notarissen.nl

De NCRV zendt al geruime tijd het programma uit waarbij partijen een conflict voorleggen aan mr Frank Visser. Inderdaad, het gaat om het programma “De Rijdende Rechter”. De onderwerpen zijn verschillend, maar vaak betreft het een uit de hand gelopen burenruzie. Op de website van De Rijdende Rechter staan thans ongeveer 1.700 topics over problemen tussen buren.

Sommige problemen hadden voorkomen kunnen worden als bepaalde zaken juridisch beter geregeld zouden zijn geweest.

De wetgever heeft in het kader van het uitoefenen van de rechten als eigenaar van een woning grenzen aangegeven. Dit wordt ook wel het burenrecht genoemd. Het gaat hier om een aantal basisregels waaraan eigenaren zich hebben te houden ten opzichte van buren. Deze afspraken gelden dus tussen burgers onderling.

Afwijkingen dan wel aanvullingen op het burenrecht zijn mogelijk. U kunt met uw buren de afspraak maken dat u bevoegd bent om een uitbouw te realiseren die voor 5 cm op de grond van de buren wordt geplaatst. Deze afspraak is geldig en kan zelfs mondeling worden aangegaan.
Als uw buren vervolgens hun woning verkopen, is de nieuwe eigenaar dan ook gebonden aan voormelde afspraak? Anders geformuleerd: kunt u vooraf met uw buren de afspraak zodanig (laten) vastleggen, dat derden aan deze afspraak gebonden zijn?
De eerste vraag is overigens niet makkelijk te beantwoorden, omdat dit van een aantal omstandigheden afhankelijk is. Denk aan de uitbouw die misschien nog gebouwd moet worden en een koper die niet geïnformeerd is. Afspraken die afwijken van het burenrecht geven vaak aanleiding tot een conflict als deze afspraken niet (goed) schriftelijk zijn vastgelegd dan wel niet zodanig zijn vastgelegd dat ook andere partijen hieraan gebonden zijn.

Het schriftelijk vastleggen van de gemaakte afspraken hoeft normaal gesproken niet al te veel problemen op te leveren. Alleen als er sprake is van een bijzonder ingewikkelde situatie en het daarom belangrijk is dat er geen misverstanden over kunnen ontstaan, is het inschakelen van een expert verstandig.
De notaris is zo’n expert. Het vastleggen van afspraken in een notariële akte biedt voorts bewijskracht en dient de rechtszekerheid. Daarnaast kan in een notariële akte een gemaakte afspraak zodanig worden vormgegeven, dat derden aan die afspraak gebonden zijn. De afspraak is dan niet langer aan een persoon maar aan het object verbonden.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of over andere notariële zaken, neemt u dan contact op met ons kantoor.

Ook kunt u elke maandag, woensdag en vrijdag tussen 12.00 en 13.00 uur zonder afspraak bij ons binnenlopen voor een gratis juridisch adviesgesprek van ongeveer vijftien minuten.