015 - 219 19 99 info@westvest-notarissen.nl

Ruim twee derde van de samenwonende partners die meewerken in het bedrijf van de andere partner, krijgt daar niet of nauwelijks voor betaald. Dat blijkt uit onderzoek van Netwerk Notarissen, het samenwerkingsverband van 160 notariskantoren in Nederland waarvan ons kantoor onderdeel uitmaakt. “Bij het einde van de relatie staat deze partner vaak zonder baan én zonder salaris en opgebouwd pensioen op straat”, zegt Tim Dröge, notaris bij Westvest Notarissen. Eén op de vijf samenwonende partners werkt volgens het onderzoek mee in het bedrijf van de ander.

Geen alimentatie
Het onderzoek werd gehouden onder samenwoners die geen samenlevingscontract hebben. “Als de ondernemer geen samenlevingscontract heeft, zijn er ook geen afspraken gemaakt over alimentatie, vermogensdeling of iets dergelijks bij uit elkaar gaan. De wet biedt ongetrouwd samenwonende partners geen bescherming”, zegt Tim Dröge. “We wisten dat er veel meewerkende partners zijn en dat er zo nu en dan niet voldoende of geen salaris wordt uitgekeerd. Maar dat het er zó veel zijn, is voor ons een verrassing. Wij wijzen ondernemers en hun partner natuurlijk wel op de gevaren van kosteloos meewerken, maar niet iedere ondernemer in Nederland komt bij de notaris”.

Financiële gevolgen
Om partners op financiële problemen te wijzen bij scheiding en overlijden werd onlangs de site www.samenleeftest.nl gelanceerd. Dit is de eerste site in Nederland die samenwoners bewust laat nadenken over de (financiële) gevolgen als de relatie strandt. Dat doen samenwoners vaak niet; ze vinden het vervelend om over deze zaken met elkaar te praten. Ze maken daardoor geen afspraken over bijvoorbeeld alimentatie, pensioen, het huis, de inboedel, de auto en andere gemeenschappelijke bezittingen. De samenleeftest helpt ze bewust te worden van deze zaken.

Tim Dröge: “Wij kunnen de ondernemer en zijn partner verschillende oplossingen bieden om het gratis meewerken in de zaak door een van hen bij scheiding te compenseren. Hierdoor komt deze niet met lege handen te staan als de relatie strandt.” Op dit moment telt Nederland circa 836.000 ongehuwd samenwonende paren waarvan gemiddeld een op de drie eindigt in een scheiding.

Rechter helpt niet
Dat een samenlevingscontract voor een ondernemer en zijn meewerkende partner écht nodig is, blijkt wel uit uitspraken van de rechtbank. Vaak kloppen gedupeerde meewerkende ex-partners daar namelijk tevergeefs aan. Onlangs sprak de rechter nog uit dat een meewerkende ex-partner geen recht had op vergoeding van de gewerkte uren tijdens de relatie. Dat kwam volgens de rechter omdat er tussen de ondernemer en zijn partner geen afspraken zijn gemaakt over ‘de aard, omvang en frequentie’ van de werkzaamheden. De meewerkende partner volgde zelfs een cursus om de website van het bedrijf van haar partner up to date te kunnen houden. Maar dat maakte voor de rechter geen verschil.

Tim Dröge: “Partners doen er daarom goed aan afspraken te maken in een samenlevingscontract. De meewerkende partner maar ook de ondernemer weten dan waar ze aan toe zijn als ze uit elkaar gaan”.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of over andere notariële zaken, neemt u dan contact op met ons kantoor.

Ook kunt u op maandag, woensdag en vrijdag tussen 12.00 en 13.00 uur zonder afspraak bij ons binnenlopen voor een gratis oriënterend gesprek van maximaal 15 minuten.