015 - 219 19 99 info@westvest-notarissen.nl

Het beheer van kleine VvE’s gaat vaak moeizaam. De standaard modelreglementen die bij een splitsing in appartementsrechten worden gebruikt zijn niet voor kleine VvE’s geschreven.

Daarom is op 16 augustus 2021 het modelreglement voor kleine VvE’s vastgesteld. Het modelreglement voor kleine VvE’s komt tegemoet aan enkele praktische bezwaren die (zeer) kleine VvE’s ervaren bij ge-bruik van het modelreglement zoals dat in 2017 is vastgesteld. Het modelreglement voor kleine VvE’s is geen vervanging voor het modelreglement zoals dat in 2017 is vastgesteld maar een verdere uitwerking voor zeer kleine VvE’s.

Zeer kleine VvE’s ervaren meer knelpunten in hun functioneren in vergelijking met grote VvE’s. Onder zeer kleine VvE’s worden VvE’s met twee en drie eenheden verstaan. Het modelreglement voor kleine VvE’s is geschreven voor deze zeer kleine VvE’s, maar het is zeker ook geschikt voor de iets grotere VvE met vier of vijf eenheden. Knelpunten voor kleine VvE’s zijn bijvoorbeeld het missen van voldoende eigenaars om alle rollen binnen de VvE te vervullen en het staken van de stemmen bij een conflict tussen de eigenaars.

De relevantie van het modelreglement voor kleine VvE’s blijkt onder andere uit de hoeveelheid VvE’s die als (zeer) klein zijn te typeren. Volgens het CBS bestaat meer dan de helft van het aantal VvE’s in Nederland uit één tot en met vijf eenheden en in sommige steden gaat het zelfs om 65% van de VvE’s.

Wat maakt het modelreglement voor kleine VvE’s zo bijzonder?
Het modelreglement voor kleine VvE’s is eenvoudiger van opzet dan de standaard modelreglementen. De wens om te vereenvoudigen komt voort uit het besef dat gecompliceerde juridische taal niet altijd toeganke-lijk is voor leden of bestuurders van een kleine VvE. Bij kleine VvE’s ontbreekt het vaak aan een professio-nele beheerder die bij machte is om het modelreglement toe te lichten.

Enkele voorbeelden uit het modelreglement voor kleine VvE’s zijn:
– Alle VvE-leden die eigenaar zijn, zijn ook bestuurder.
– De verplichting tot kascontrole vervalt als alle VvE-leden akkoord zijn met de jaarrekening.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of over andere notariële zaken? Neemt u dan contact op met ons kantoor per mail info@westvest-notarissen.nl of telefonisch 015 – 219 19 99.