015 - 219 19 99 info@westvest-notarissen.nl

In Nederland staan genoeg muren: muren die deel uitmaken van een gebouw, aan één kant bebouwd of aan beide kanten of muren ter afscheiding van een erf, zowel naast de erfgrens als op de erfgrens. Ook al zijn het allemaal muren ze hebben ieder hun eigen juridische kwalificatie.

Privé-muur
In ons wetboek zijn bepalingen opgenomen omtrent muren en op basis daarvan kunnen de volgende muren als privé-muren worden aangemerkt:
– een vrijstaande muur naast een erfgrens. De eigenaar van de grond is eigenaar van de muur (op grond van verticale natrekking).
– een muur (al of niet op de erfgrens) die deel uitmaakt van één gebouw en aan één kant is bebouwd (“een niet vrijstaande muur”). De eigenaar van de grond is eigenaar van de muur (op grond van horizontale natrekking).

Gebruik privé-muur
Mag u gebruik maken van een privé-muur van de buurman? Het uitgangspunt is helder: het mag niet. Daarvan zijn in de rechtspraak diverse voorbeelden:

– inbalking ten behoeve van een overkapping in de privé-muur van de buurman is – zonder toestemming van die buurman – (met als gevolg het ontstaan van vochtproblemen) onrechtmatig;
– het aanbrengen van een hekwerk met beplanting tegen een privé-muur zonder toestemming van de buurman is onrechtmatig;
– het zwart schilderen van de privé-muur van de buurman is onrechtmatig aangezien het warmteoverlast veroorzaakt bij die buurman.
Zelfs met het aanbrengen van beplantingen en ‘bescheiden’ voorwerpen aan een privé-muur moet voorzichtig worden omgegaan. Het uitgangspunt is dat het niet mag.

Aanbouw
Wordt aan een niet vrijstaande muur aan de nog onbebouwde kant een aanbouw gerealiseerd dan verandert het karakter van de muur: een privé-muur wordt mandelig ofwel wordt (mede-)eigendom van de aanbouwende buurman.
Is het aanbouwen aan een privé-muur toegestaan? Het antwoord is nee. Daarvoor is altijd medewerking van de buurman, als eigenaar van de muur, vereist.
Als de buurman zijn medewerking verleent, is het vervolgens aan te raden dit vast te leggen door middel van een erfdienstbaarheid. In deze erfdienstbaarheid kunnen bijvoorbeeld worden geregeld:
– een omschrijving van de aanbouw die moet worden geduld;
– een bepaling omtrent de kosten van de aanbouw en/of het dak;
– wie draagt de aansprakelijkheid voor schade die door de aanbouw wordt veroorzaakt.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of over andere notariële zaken, neemt u dan contact op met ons kantoor.

Ook kunt u op maandag, woensdag en vrijdag tussen 12.00 en 13.00 uur zonder afspraak bij ons binnenlopen voor een gratis juridisch adviesgesprek van ongeveer vijftien minuten.