015 - 219 19 99 info@westvest-notarissen.nl

Wat te doen als u wel geld aan uw dochter wil schenken, maar niet wilt dat dit geld na haar overlijden of na haar scheiding bij haar (ex)echtgenoot terechtkomt?

U kunt op verschillende manieren voorwaarden stellen bij het doen van de schenking. Maar de moeilijkheid is dat u die voorwaarden alleen kunt doen ten tijde van de schenking en niet achteraf. Een van die voorwaarden is de zogenaamde “uitsluitingsclausule”. U legt dan schriftelijk vast dat de schenking altijd blijft behoren tot het privévermogen van uw dochter. Mocht uw dochter trouwen in gemeenschap van goederen dan blijft het geld, ook na de scheiding, van haar. Belangrijk blijft wel dat uw dochter het bedrag van de schenking apart administreert.

Veel mensen vergeten bovendien dat als de dochter overlijdt, het geld vaak wel alsnog bij de partner terechtkomt. Overlijdt de dochter dan bestaat haar nalatenschap uit de helft van het gemeenschappelijk vermogen en haar hele privévermogen (inclusief de schenking). Heeft zij geen testament dan zal op grond van de wettelijke regeling de hele nalatenschap naar haar echtgenoot gaan. Als er kinderen zijn dan krijgen die een vordering op hun vader ter grootte van hun wettelijk erfdeel. Deze vordering is in beginsel pas opeisbaar bij overlijden van hun vader. Mocht de dochter een testament maken dan kan zij bepalen wie haar erfgenamen zijn.

Een ouder die geld schenkt, kan echter ook bepalen waar het geld na het overlijden van het kind dat het geld krijgt, naartoe moet. Dit kan door bij de schenking een tweetrapsmaking vast te leggen. Dan legt u als schenker vast aan wie het geld toekomt na het overlijden van degene aan wie u het eerst schenkt. De dochter kan hier in principe dan niet testamentair van afwijken.

Een andere optie is herroepelijk te schenken. Wie dit doet, kan aangeven in welke gevallen hij het geld weer terug wil hebben. Dit klinkt misschien een beetje raar, maar hierdoor kunt u regelen dat als er een echtscheiding komt of uw dochter overlijdt, de schenking ongedaan gemaakt wordt en u het geld weer terugkrijgt. In de praktijk komt dit laatste weinig voor met name door de grote impact van een zodanige herroeping, maar het is goed om te weten dat als de nood aan de man komt de redding nabij is!

Wilt u meer weten over dit onderwerp of over andere notariële zaken, neemt u dan contact op met ons kantoor.