015 - 219 19 99 info@westvest-notarissen.nl

Nederland kent als een van de weinige landen ter wereld de wettelijke gemeenschap van goederen. Vanaf het “ja”woord bij de burgerlijke stand is er een algehele gemeenschap van goederen van kracht en dit houdt in dat alle bezittingen en schulden van het bruidspaar gemeenschappelijk zijn geworden. Dit geldt ook voor de bezittingen en schulden van bruidegom en bruid vóór de huwelijkssluiting.
Kortom: je komt je trouwlocatie binnen met € 1.000,- op zak en je gaat er met € 500,- weer uit.

Ook erfenissen en schenkingen vallen gewoon in deze gemeenschap van goederen, als de erflater of schenker niet anders heeft bepaald. Dat betekent dat bij een echtscheiding de ex-echtgenoot gewoon recht heeft op de helft.

Als het aan de regering ligt, gaat dit binnen afzienbare tijd veranderen.

Vorige maand heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Beperking gemeenschap van goederen. De naam zegt het al: dit wetsvoorstel beperkt de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen. Alleen het vermogen dat door ieder van de echtgenoten tijdens het huwelijk wordt opgebouwd valt in de gemeenschap van goederen. Het vermogen dat ieder van de echtgenoten al voor het huwelijk had, blijft privévermogen. Hetzelfde geldt voor schulden van ieder van de echtgenoten. Ook giften en erfenissen die door ieder van de echtgenoten worden verkregen, blijven in de toekomst privé. Dit betekent wel dat de echtgenoten een goede administratie moeten bijhouden. In feite moeten er drie vermogens geadministreerd worden: de vermogens die beide echtgenoten privé opbouwen én het vermogen dat zij samen opbouwen. Dit wordt de nieuwe standaard van het huwelijksvermogensrecht. Wil het a.s. bruidspaar de zaken anders regelen, dan zorgt de notaris graag voor huwelijkse voorwaarden op maat!

Let op: voor bestaande huwelijken verandert er niets!

Het wachten is op de instemming van de Eerste Kamer, waarna niets het invoeren van het nieuwe huwelijksvermogensrecht meer in de weg staat!

Wilt u meer weten over dit onderwerp of over andere notariële zaken, neemt u dan contact op met ons kantoor.