015 - 219 19 99 info@westvest-notarissen.nl

Sinds 1 januari 2017 gelden nieuwe cijfers in de Successiewet.

Wat betekent dit voor schenkingen?

In 2017 mogen ouders aan ieder van hun kinderen belastingvrij een bedrag van € 5.320,- schenken. Eenmalig kunnen ouders aan ieder kind (van 18 tot 40 jaar) belastingvrij een hoger bedrag schenken: € 25.526,- of € 53.176,- indien het meerdere wordt besteed aan een studie.

Een schenking hoeft niet altijd een contant bedrag te zijn. U kunt een schenking ook ‘op papier’ doen. Van de schenking wordt dan een notariële akte opgemaakt, waarin u verklaart dat u aan uw kind een bedrag schuldig bent. Over dat bedrag moet vervolgens wel rente worden betaald van 6% per jaar. De kinderen ontvangen het geschonken bedrag vervolgens als beide ouders zijn overleden. Meestal zal dit een belastingbesparing opleveren, omdat over dit geschonken bedrag geen erfbelasting meer hoeft te worden betaald.

Terug in de wet is de mogelijkheid om de schenking aan uw kinderen eenmalig te verhogen tot € 100.000,-. De wetgever heeft aan deze schenking bepaalde voorwaarden gesteld. Uw kind (of diens partner) moet op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar oud zijn en het bedrag moet worden gebruikt voor de eigen woning. Dit betekent dat het bedrag gebruikt kan worden voor de aankoop van een eigen woning, maar het mag ook gaan om de aflossing van een hypotheek of verbetering of onderhoud van een eigen woning. Nieuw bij deze regeling is dat de vrijstelling over meerdere (maximaal 3) jaren verspreid mag worden.

Wanneer er al vóór 2010 óf in 2015 óf 2016 gebruik is gemaakt van de toen geldende eenmalig verhoogde vrijstelling, is er nu nog beperkt ruimte voor een aanvullende schenking (en vrijstelling). Dit is geregeld in het overgangsrecht. Dit overgangsrecht is geldig tot 31 december 2018, daarna is ‘inhalen’ niet meer mogelijk!

 

Aan derden mag jaarlijks belastingvrij een bedrag geschonken worden van € 2.129,-. Ook voor derden is in de wet terug dat deze schenking eenmalig mag worden verhoogd tot € 100.000,- mits degene die de schenking krijgt tussen de 18 en 40 jaar is en het bedrag wordt gebruikt voor de eigen woning. Als deze derde echter al in de periode 2013-2014 een beroep heeft gedaan op de toen geldende verhoogde vrijstelling bij een schenking van dezelfde persoon (of diens partner) dan mag er nu niet, aanvullend, meer een beroep op worden gedaan.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of over andere notariële zaken? Neemt u dan contact op met ons kantoor.

Ook kunt u op maandag, woensdag en vrijdag tussen 12.00 en 13.00 uur zonder afspraak bij ons binnenlopen voor een gratis juridisch adviesgesprek van ongeveer vijftien minuten.