015 - 219 19 99 info@westvest-notarissen.nl

Stel: u bent op zoek naar een nieuwe woning en u overweegt te kiezen voor een woning in een nieuwbouwproject. Voordat u uw handtekening zet onder de documenten waarbij u uw droomwoning koopt, is het verstandig te controleren of er een waarborgregeling van toepassing is op het desbetreffende nieuwbouwproject en er een certificaat wordt afgegeven voor de desbetreffende woning. Bekende instanties die deze garanties verstrekken, zijn onder andere Woningborg en Stichting Waarborgfonds Koopwoningen.
Zo’n waarborgregeling met de bijbehorende garanties bieden zekerheid en zorgen ervoor dat u goed kunt wonen. Dat wordt gerealiseerd door goede financiële en technische waarborgen. De bouwbranche gebruikt deze waarborgen om nog betere woonomgevingen te creëren. Een waarborgregeling en het certificaat bieden onder andere de volgende garanties:

– het gebruik van een aannemingsovereenkomst volgens een modelovereenkomst met bijbehorende   algemene voorwaarden en toelichting;
– de garantie tot afbouw in geval van faillissement van de aannemer;
– de garantie tot afwerking van opleveringspunten in geval van faillissement van de aannemer;
– de garantie tot afwerking van gebreken/klachten na de onderhoudsperiode in geval van    faillissement van de aannemer;
– screening van de aannemer;
– technische beoordeling van het project;
– opschortingsrecht / 5% regeling.

Opschortingsrecht / 5% regeling
Bij de oplevering wordt een proces-verbaal van oplevering opgemaakt. Hierin worden de eventueel geconstateerde gebreken of tekortkomingen vermeld. Dit proces-verbaal wordt zowel door de aannemer als door de koper ondertekend. Hierna krijgt de koper de sleutel van de woning overhandigd. De aannemer heeft vervolgens 3 maanden de tijd om de eventuele gebreken of tekortkomingen te verhelpen.

Gedurende deze 3 maanden is er sprake van een zekerheid ofwel in de vorm van een bankgarantie die gesteld is ofwel in de vorm van het aanhouden van een depot bij de notaris, waarbij de aannemer de keuze heeft tussen deze 2 opties. Zowel een bankgarantie als een depot staat automatisch tot drie maanden na het tijdstip van oplevering vast.

De bankgarantie c.q. het depot vervalt indien daar door de koper expliciet toestemming voor wordt gegeven of indien er 3 maanden zijn verstreken na oplevering van de woning. Mocht de koper van mening zijn dat de door hem geconstateerde gebreken of tekortkomingen niet binnen de gemelde periode zijn verholpen dan dient de koper vóór afloop van de periode van 3 maanden aan te geven aan de aannemer (en de notaris) dat de bankgarantie c.q. het depot niet mag worden vrijgegeven en tot welk bedrag de bankgarantie c.q. het depot moet worden gehandhaafd. In geval van een meningsverschil over de opschorting dient in een procedure te worden beslist of de bankgarantie c.q. het depot al dan niet gehandhaafd dient te blijven.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of over andere notariële zaken? Neemt u dan contact op met ons kantoor.

Ook kunt u op maandag, woensdag en vrijdag tussen 12.00 en 13.00 uur zonder afspraak bij ons binnenlopen voor een gratis juridisch adviesgesprek van ongeveer vijftien minuten.