015 - 219 19 99 info@westvest-notarissen.nl

Soorten hypotheeklening
De regels voor de hypotheekrenteaftrek veranderen op 1 januari 2013. Vanaf die datum is niet meer voor alle soorten hypotheekleningen renteaftrek voor de inkomstenbelasting mogelijk. Als je in 2013 een spaarhypotheek of een aflossingsvrije hypotheek afsluit, is er geen hypotheekrenteaftrek. Alleen voor zogenaamde ‘annuïteitenhypotheken’ of hypotheken met strengere aflossingregels, geldt dan nog de renteaftrek voor de inkomstenbelasting. Voor huizenbezitters die in 2012 al een hypotheek hebben verandert er in 2013 niets aan de hypotheekrenteaftrek.

Aflossing
Voor welke in 2013 af te sluiten hypotheken is er hypotheekrenteaftrek? Dit zijn onder meer de annuïteitenlening en een lineaire lening.

Bij een annuïteitenhypotheeklening moet elke maand niet alleen de rente worden betaald, maar ook worden afgelost. Dit gebeurt volgens een vast schema. In de eerste jaren wordt volgens het schema meer rente betaald dan aflossing. In de laatste jaren wordt juist meer aan aflossing dan aan rente betaald. De maandelijkse rente en aflossing wordt ‘annuïteit’ genoemd. Volgens de nieuwe regels moet de hypotheeklening na dertig jaar helemaal afgelost zijn.

Bij de lineaire lening wordt ieder jaar hetzelfde bedrag afgelost en na dertig jaar is de hele hypotheeklening terugbetaald. Voor een dergelijke lening is ook hypotheekrenteaftrek toegestaan.

Nog in 2012 een huis kopen
De nieuwe hypotheekregels gelden alleen voor hypotheekleningen die zijn afgesloten op of na 1 januari 2013. Als u na die datum een woning koopt en dat financiert met een hypotheeklening, is renteaftrek alleen mogelijk voor hypotheekleningen waarop wordt afgelost.

Als u in 2012 een woning koopt, maar de lening pas in 2013 afsluit geldt het volgende. Onder bepaalde voorwaarden kunnen de oude regels nog op deze lening worden toegepast. Wij adviseren u daarom bij ons de koopovereenkomst vast te laten leggen zodat wij ervoor kunnen zorgen dat u onder voorwaarden van die regeling valt. Wilt u dan wel voordat u een bod op een woning doet, contact met ons opnemen?

Wilt u weten wat de gevolgen van de nieuwe hypotheekregels voor uw situatie zijn? Neem dan contact op met ons kantoor!