015 - 219 19 99 info@westvest-notarissen.nl

Op 1 januari 2012 is een nieuwe wet gaan gelden die de regels voor getrouwde partners wijzigt. De gemeenschap van goederen blijft in de wet gehandhaafd. Dat betekent dat als er vóór het ja-woord geen huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt bij de notaris, men in gemeenschap van goederen trouwt. Alle bezittingen en schulden die de partners vóór het huwelijk hadden, worden van hen samen.

Wat is er gewijzigd? De belangrijkste wijzigingen:

Echtparen die hun huwelijkse voorwaarden willen veranderen, of alsnog huwelijkse voorwaarden willen maken, hebben niet langer toestemming van de rechter nodig. Dit betekent dat u uw huwelijkse voorwaarden helemaal bij de notaris kunt regelen. Dus ook om eens te laten checken of uw huidige huwelijkse voorwaarden nog up to date zijn, kunt u bij ons langs komen.
Voortaan kunnen mensen die in scheiding liggen eerder een nieuw huis kopen zonder dat dit de afwikkeling van de echtscheiding moeilijker maakt. Er kan daardoor eerder een nieuwe start gemaakt worden. De huwelijksgemeenschap wordt voortaan namelijk al ontbonden bij het indienen van het verzoek tot echtscheiding bij de rechter.
Als mensen in echtscheiding liggen, terwijl één van hen nog vóór dat het verzoek tot echtscheiding is ingediend een erfenis heeft ontvangen, moeten beide echtgenoten meewerken aan de verdeling van die erfenis. Hieronder is ook begrepen de verkoop van een woning uit een erfenis. Dit had natuurlijk voorkomen kunnen worden door een goed testament van de erflater en/of goede huwelijkse voorwaarden van de (ex-)echtgenoten.
Als de ene echtgenoot meebetaalt aan de bezittingen van de ander, dan moet dit worden terugbetaald. In de wet is voortaan geregeld dat het bedrag van de terugbetaling afhankelijk is van de waardeontwikkeling van hetgeen waarin is geïnvesteerd. Als het bijvoorbeeld gaat om een huis dan moet bij de terugbetaling van het bedrag worden berekend wat de verhouding is van het geïnvesteerde bedrag tot de waarde van het huis. Bij een waardestijging wordt er meer terugbetaald, bij een waardevermindering minder. Om verrassingen te voorkomen is het belangrijk dat, als u zo’n betaling doet, u vooraf bij de notaris vast laat leggen wat het bedrag is en of u wilt afwijken van de wettelijke berekening.
Wilt u meer weten over dit onderwerp of over andere notariële zaken, neemt u dan contact op met ons kantoor!

Ook kunt u op werkdagen tussen 12.00 en 13.00 uur zonder afspraak bij ons binnenlopen voor een gratis oriënterend gesprek van maximaal 15 minuten.