015 - 219 19 99 info@westvest-notarissen.nl

Er is online leven na de dood. Als u niets regelt, leeft u na uw dood door op Facebook en andere sociale media. Het kan daarom zo maar gebeuren dat u van een overleden vriend of vriendin via Facebook een verjaardagswens ontvangt. Voor nabestaanden kan dat online doorleven pijnlijke situaties opleveren. Na overlijden van een Facebooker of Twitteraar is het moeilijk een account te verwijderen of te wijzigen. Westvest Notarissen heeft hiervoor een nieuwe service: De Sociale Media Executeur.

Online leven
Ruim zeven miljoen Nederlanders zijn actief op sociale media. Ze staan actief in het leven en zijn online verbonden met miljoenen anderen. Maar wat gebeurt er met het online leven als een Twitteraar en Facebooker overlijdt? Na overlijden is het voor nabestaanden een hele toer om een account van de overledene te verwijderen of in te richten als gedenkpagina. Want de inloggegevens van de overledene zijn meestal niet bekend. Ook weten veel nabestaanden niet in welke sociale netwerken de overledene actief was.

Account verwijderen
Westvest Notarissen gaat nabestaanden actief informeren hoe zij een gedenkpagina voor hun dierbare kunnen inrichten of het account kunnen verwijderen. Ook biedt het notariskantoor een nieuwe service ‘de sociale media executeur’ die uw online leven na de dood regelt zoals u het wilt. Via een testament laat u deze sociale media executeur weten wat er met uw online bestaan na uw overlijden moet gebeuren. Als u wilt dat uw accounts en profielen worden verwijderd, dan vertrouwt u de sociale media executeur uw accountgegevens toe.

Executeur
Het is handig om in uw testament, naast een sociale media executeur, ook een ‘reguliere’ executeur aan te wijzen. Deze kan namelijk de afwikkeling van een erfenis soepel laten verlopen. Dit voorkomt onenigheid bij de erfgenamen. Daarnaast is het praktisch dat één persoon alle zaken van de erfenis regelt en niet alle erfgenamen samen. Bij Westvest Notarissen kunt u met een levenstestament ook regelen wat er moet gebeuren als u vóór uw dood in een situatie terecht komt dat u zelf geen beslissingen meer kunt nemen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of over andere notariële zaken, neemt u dan contact op met ons kantoor.

Ook kunt u op maandag, woensdag en vrijdag tussen 12.00 en 13.00 uur zonder afspraak bij ons binnenlopen voor een gratis oriënterend gesprek van maximaal 15 minuten.