015 - 219 19 99 info@westvest-notarissen.nl

Bij het vaststellen van de nieuwe AWBZ-regels verwachtte de regering geen ontwijkgedrag. Uit een enquête onder 85 van de 160 notariskantoren van Netwerk Notarissen blijkt echter dat veel ouderen in de eerste drie maanden van 2013 hun vermogen hebben aangepast: er is een forse toename van testamenten en schenkingen in verband met de AWBZ.

Geschrokken
Notaris Marijke Loof van Westvest Notarissen te Delft: “Veel ouderen zijn geschrokken van het nieuws dat vanaf 2013 een hogere eigen bijdrage moet worden betaald voor zorg- en ziektekosten. Wij zien in onze praktijk dat veel ouderen snel tot actie zijn overgegaan.” Dit blijkt ook bij de andere notariskantoren die zijn aangesloten bij Netwerk Notarissen het geval te zijn. Uit een enquête blijkt dat veel ouderen naar de notariskantoren voor advies kwamen in de eerste drie maanden van 2013. Het gaat vooral om ouderen die nog niet in een zorg- of verpleeginstelling zitten. De notaris: “De ouderen maken testamenten en doen schenkingen om hun vermogen, waarover de zorgbijdragen worden berekend, te verkleinen. Ouderen hopen daarmee in de toekomst een hogere eigen bijdrage te kunnen vermijden.”

Problemen
Voor de berekening van de zorgbijdragen (AWBZ) wordt niet alleen het inkomen meegeteld maar ook het vermogen. Het gaat om het vermogen dat voor de inkomstenbelasting aangegeven wordt in box 3 (de box van sparen en beleggen). Voor de zorgbijdrage wordt met 12% van het vermogen gerekend. Dit betekent dat als u minder dan 12% rendement op uw vermogen hebt, u uw vermogen moet gaan ‘opeten’ om de zorgbijdrage te kunnen betalen!

Testamenten en schenkingen
Uit de enquête blijkt dat ouderen de kantoren aangesloten bij Netwerk Notarissen vooral opdracht geven het testament aan te passen of hen te adviseren over schenkingen. Het aanpassen van vermogen wordt door de wet toegestaan. Notaris Marijke Loof: “Senioren kiezen er vooral voor om in hun testament een zogenaamde AWBZ-clausule op te nemen. Dit houdt in dat de kinderen de erfenis uitbetaald krijgen als de overblijvende ouder in een AWBZ-instelling wordt opgenomen.”
Daarnaast wordt er veel geschonken, niet alleen in cash geld maar ook ‘op papier’.
Westvest Notarissen bespreekt met ouderen dat het ongewenst kan zijn om de controle over het bezit kwijt te raken en kan alternatieven voorstellen. Een bedrag van ruim 5.000 euro mag jaarlijks belastingvrij worden geschonken en als de kinderen nog geen 40 jaar oud zijn kan zelfs eenmalig ruim 24.000 euro worden geschonken. Als de kinderen het geschonken geld voor een huis gebruiken kan dit bedrag worden verhoogd tot ruim 51.000 euro.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of over andere notariële zaken, neemt u dan contact op met ons kantoor.

Ook kunt u op maandag, woensdag en vrijdag tussen 12.00 en 13.00 uur zonder afspraak bij ons binnenlopen voor een gratis oriënterend gesprek van maximaal 15 minuten.