015 - 219 19 99 info@westvest-notarissen.nl

Als u dit leest zijn de plaatselijke verkiezingen weer achter de rug. Raadsleden en wethouders zijn of worden weer voorzien van een frisse nieuwe termijn. Er kunnen weer nieuwe plannen worden gemaakt en uitgevoerd waar iedereen die in Delft woont of werkt mee te maken krijgt. Kortom de invloed van de plaatselijke overheid is (gelukkig) groot. Dat is nu zo, dat was vroeger ook al zo.

Op mijn werkkamer hangt, mooi ingelijst, een resolutie (besluit): “by de Heeren van de Weth der Stadt Delff, compleet vergadert sijnde”.

Het is 20 januari 1663, de wethouders vergaderen over een belangrijk probleem dat kennelijk speelt in de gemeente: “er zijn veel teveel notarissen in Delft”. Na wat discussie wordt er een wijs besluit genomen. Ik citeer altijd graag de letterlijke tekst: “om het getal van de notarissen binnen deze stadt te laten versterven tot op het getal van achttienen”.

In de stijl van die tijd wordt het besluit met veel omhaal van woorden “ende omme seer considerable redenen” genomen, maar men wist ook toen al krachtige besluiten te nemen. Wij zouden nu zeggen: Er komt niemand meer bij in Delft en laat Hein verder zijn werk maar doen.

Het besluit van de Heeren van de Weth (er waren toen nog geen Daames van de Weth) geeft een mooi inkijkje in die tijd. Het is een beetje Het Notarisstraatje van Vermeer, maar dan in woorden. En om de notarissen aan hun besluit te herinneren werd het als resolutie “Gedruct, by Arnold Bon, Boeckverkooper op’t Marct-velt, 1663. En met dank aan Arnold B.

De tijden zijn veranderd voor de Heeren van de Weth en voor de notarissen.

Telt u ze maar eens na, maar vandaag de dag komen de notarissen in Delft – zonder verder versterven – bij lange na niet meer op het getal van achttienen. En door het besluit van de Heeren van de Weth zitten de (Westvest) notarissen en de Gemeente beide nu prachtig gehuisvest tegenover elkaar.

En verder, loop als u de tekst van de resolutie eens helemaal wilt lezen gewoon even binnen bij Westvest Notarissen. Sinds begin dit jaar zijn wij weer uitstekend bereikbaar daar aan de Westvest. Wij schenken u dan alle aandacht zowel aan uw zaken uit het verleden als in het heden.