015 - 219 19 99 info@westvest-notarissen.nl

…kan ook het einde van jouw spaargeld betekenen.
Voor veel stellen is het niet vanzelfsprekend om een samenlevingsovereenkomst te maken als ze gaan samenwonen. Naar schatting heeft zelfs de helft van alle samenwonende koppels geen samenlevingsovereenkomst gemaakt bij de notaris. Toch is zo’n overeenkomst belangrijk. Zeker als je een koophuis hebt. Dat blijkt maar weer uit een uitspraak die de Hoge Raad onlangs deed.

Wat is een samenlevingsovereenkomst?
Voor getrouwde koppels is er wettelijk gezien van alles vastgelegd voor het geval ze uit elkaar gaan of een van de partners overlijdt. Maar voor ongetrouwd samenwonende koppels is er in de wet niks geregeld. Dat moeten ze zelf doen. Als ze bijvoorbeeld geen testament of een samenlevingsovereenkomst maken, erft de achterblijvende partner niet. En zonder samenlevingsovereenkomst kan er bij scheiding ruzie komen over van wie welke spullen zijn en wie welke kosten had moeten betalen.

Wat vindt de Hoge Raad?
De Hoge Raad heeft kort geleden een uitspraak gedaan in de rechtszaak van een koppel zonder een samenlevingsovereenkomst. Ze woonden in het huis dat eigendom was van de man. Toen ze besloten zijn huis te verbouwen, trok de vrouw haar portemonnee. Later gingen ze uit elkaar en wilde de vrouw het geld dat ze uitgaf aan de verbouwing terug hebben. Voor getrouwde partners is in de wet geregeld dat het geld dat de ene partner betaalt voor de eigendommen van de andere partner, moet worden terugbetaald bij de scheiding. Volgens de Hoge Raad geldt dit niet zo maar ook voor ongetrouwde koppels. Als het de bedoeling was dat de vrouw het geld terug zou krijgen, hadden ze daar een afspraak over moeten maken in een contract. Aangezien ze dit hadden gedaan, kon de vrouw geen aanspraak maken op terugbetaling van het bedrag. Mevrouw was al het geld kwijt dat ze in het huis van haar ex-partner had gestopt. Stel je nou eens voor dat zo al jouw spaargeld weg is? Het is dus de moeite waard om naar de notaris te gaan om afspraken te laten vastleggen in een samenlevingsovereenkomst.

Waarom is een samenlevingsovereenkomst nog meer belangrijk?
In een samenlevingsovereenkomst maak je samen afspraken over wie welk deel van de gezamenlijke kosten betaalt. Als de verdeling vastligt is de kans kleiner dat je er later gedoe over krijgt.
Je maakt in een samenlevingsovereenkomst verder afspraken over van wie welke spullen zijn. Zo is het direct duidelijk wie welke spullen mee mag nemen als je uit elkaar gaat.
Daarnaast kun je in het samenlevingsovereenkomst regelen dat bij overlijden, de achterblijvende partner het pensioen en de gezamenlijke spullen krijgt. Dit geldt ook voor een gezamenlijk huis.

Westvest Notarissen helpt je graag jouw juridische zaken makkelijker te maken. Laat je goed informeren over de mogelijkheden en maak daarvoor een afspraak met een van onze juristen op ons kantoor aan de Westvest 38 in Delft.

mr Marleen C. Loof