015 - 219 19 99 info@westvest-notarissen.nl

Schenken is de afgelopen tijd veel in het nieuws. De AWBZ-schenking en de eigen-woningschenking zijn populair. Maar aan schenken kunnen haken en ogen zitten.

Belasting besparen
Voor veel schenkers is belasting besparen een belangrijk motief om over te gaan tot schenkingen. De wet biedt verschillende mogelijkheden om belastingvrij te schenken. Dit betekent dat de begunstigde van de schenking geen schenkbelasting hoeft te betalen over de ontvangen schenking. Door te schenken verkleint de schenker zijn vermogen. Bij zijn overlijden betalen zijn erfgenamen erfbelasting over een kleiner vermogen.

Spaargeld wordt voor de inkomstenbelasting belast in box 3 (sparen en beleggen). Als een schenker zijn spaargeld vermindert door te schenken, betaalt hij ook minder belasting in box 3. Het verlagen van het box 3-vermogen heeft ook een effect op de te betalen AWBZ-premie als de schenker in de toekomst wordt opgenomen in een verpleeghuis. De AWBZ-premie wordt namelijk ook over het box 3-vermogen gerekend. Minder box 3-vermogen betekent ook minder AWBZ-premie.

Eigenwoningschenking
Belastingvrij schenken kan jaarlijks. Zo kunnen ouders hun kind jaarlijks ruim € 5.000 schenken. Er zijn ook eenmalige belastingvrijstellingen, zoals de schenking van ruim € 25.000 die een ouder aan een kind kan doen dat tussen de 18 en 40 jaar oud is (of een partner heeft in die leeftijdscategorie). In 2014 geldt bovendien dat iedere Nederlander aan een ander maximaal € 100.000 belastingvrij mag schenken. De begunstigde moet het geschonken bedrag in de eigen woning steken, bijvoorbeeld door een eigen woning te kopen of af te lossen op de hypotheek.
De vrijstelling voor de eigenwoningschenking en de eenmalige belastingvrijstellingen moeten bij de Belastingdienst worden aangevraagd door middel van een schenkingsaangifte. U leest op www.overleven.nl/nieuws/schenking-gekregen/ meer over de schenkingsaangifte.

Slim schenken
Slim schenken is niet alleen maar belasting besparen. Er komen ook andere zaken bij kijken. Veel schenkers willen namelijk niet dat er na overlijden onenigheid tussen de erfgenamen komt omdat de ene erfgenaam wel een schenking heeft gekregen en de andere erfgenaam niet. Wij zien bij de afwikkeling van erfenissen vaak ruzies ontstaan over schenkingen die door de overledene in het verleden zijn gedaan. Het is mogelijk om bij de schenking af te spreken dat de begunstigde de schenking later met de erfenis moet verrekenen. De schenking moet dan dus worden beschouwd als een voorschot op de erfenis.
Ook om andere redenen kan het belangrijk zijn de schenking vast te leggen in een akte bij de notaris. Bijvoorbeeld: wat moet er met de schenking gebeuren als de begunstigde van de schenking trouwt of overlijdt?
Een slimme schenker komt met zijn schenkingsplannen naar de notaris voor advies en het juridisch juist vastleggen van de schenking.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of over andere notariële zaken, neemt u dan contact op met ons kantoor.

Ook kunt u op werkdagen tussen 12.00 en 13.00 uur zonder afspraak bij ons binnenlopen voor een gratis juridisch adviesgesprek van ongeveer vijftien minuten.