015 - 219 19 99 info@westvest-notarissen.nl

Als de kerstballen weer zijn opgeruimd, de oliebollen zijn verorberd en de laatste vuurpijl de lucht in is geschoten, is het januari 2016 en keert de rust weer.

Rust, om eens naar uw testament te kijken.

Veel echtparen/partners hebben in een misschien wel ver verleden een testament gemaakt. Vaak bij de aankoop van een eigen woning. Zo’n testament is in de volksmond bekend als een testament ‘op de langstlevende’: een testament waarin is geregeld dat de langstlevende eigenaar wordt van alle goederen die de echtgenoten/partners samen bezitten.

Om te voorkomen dat de langstlevende de eigen woning moet verkopen om de kinderen hun erfdelen uit te betalen, is in het testament geregeld dat de kinderen hun erfdeel verkrijgen in de vorm van een geldvordering op de langstlevende. Als de langstlevende ouder overlijdt, kunnen de kinderen deze geldvordering opeisen.

Een zodanig prima regeling dat de wetgever deze regeling – in een zeer eenvoudige vorm – heeft vastgelegd in de wet.

Echter, zo eenvoudig dat geen regelingen zijn gemaakt om de langstlevende zoveel mogelijk gebruik te laten maken van de mogelijkheden die er zijn om erfbelasting te besparen. Of om de eigen bijdrage te verlagen als de langstlevende in een zorg- of verpleeginstelling gaat verblijven.

Als de (fiscale) waarde van de geldvordering die een kind verkrijgt, meer bedraagt dan het voor een kind van erfbelasting vrijgestelde bedrag (€ 20.148,–, cijfers 2016), is over het meerdere 10%-20% erfbelasting verschuldigd. Deze erfbelasting moet door de langstlevende worden betaald. Een onaangename verrassing en een onverwachte belasting, omdat het kind immers zijn erfdeel pas uitbetaald krijgt als de langstlevende overlijdt (als er dan tenminste nog iets van over is, want de langstlevende mag alles opmaken).

De langstlevende heeft een vrijstelling van maximaal € 636.180,– (cijfers 2016), die door een klassiek testament ´op de langstlevende´ vaak niet  optimaal wordt benut.

En dat is jammer, want een modern testament biedt de langstlevende de mogelijkheid om de nalatenschap van de overleden echtgenoot/partner zo af te wikkelen dat er geen, of in elk geval zo weinig mogelijk, erfbelasting moet worden betaald over de geldvorderingen van de kinderen.

Gebruikt u de relatieve rust van de maand januari om uw klassieke testament ´op de langstlevende´ aan de notaris voor te leggen en u te laten adviseren of het, in fiscaal opzicht, beter en goedkoper kan.

Ook als u in het verleden geen testament hebt gemaakt, is het zinvol om u door de notaris te laten informeren over de mogelijkheden die er voor u zijn om erfbelasting te besparen.

Loopt u eens bij ons binnen (met (of zonder) uw testament ‘op de langstlevende’) tijdens onze gratis inloopspreekuren (op maandag, woensdag en vrijdag van 12.00 uur tot 13.00 uur) en laat u informeren.

Westvest Notarissen wenst u een feestelijke jaarwisseling en een mooi 2016!