015 - 219 19 99 info@westvest-notarissen.nl

Als u vóór 1 april uw aangifte inkomstenbelasting hebt gedaan, kreeg u vóór 1 juli 2013 bericht van de Belastingdienst. De aangifte inkomstenbelasting is een handig uitgangspunt voor uw huwelijkse zaken. Vaak staat in huwelijkse voorwaarden de afspraak dat u jaarlijks uw salaris moet verrekenen. Niet uitvoeren van de afspraak kan onverwachte gevolgen hebben.

Salaris delen
Vaak wordt in huwelijkse voorwaarden de afspraak vastgelegd dat het inkomen van beide partners jaarlijks wordt gedeeld. Hiermee wordt bedoeld dat de partners het salaris dat, na betaling van de huishoudkosten, overblijft bij elkaar optellen en vervolgens delen door twee. Hierdoor krijgt iedere partner recht op de helft van het totale inkomen. Degene met het hoogste inkomen moet dus het verschil tussen de inkomens aan de ander betalen.

Afspraak vergeten
In de praktijk zien we vaak dat partners deze afspraak vergeten en niet uitvoeren. Problemen van het niet uitvoeren van deze afspraak kunnen bij faillissement, echtscheiding of overlijden ontstaan. Wij raden daarom aan elk jaar aandacht te besteden aan deze afspraak. U kunt ervoor kiezen het bedrag daadwerkelijk uit te (laten) betalen of om op papier vast te leggen om welk bedrag het gaat. In het laatste geval is het duidelijk om welk bedrag het gaat en houdt de partner met het laagste salaris het bedrag tegoed.

Ondernemers
Vooral voor ondernemers is het belangrijk deze afspraak jaarlijks uit te voeren. De deling heeft namelijk voordelen. Gemaakte winsten in het bedrijf kunnen door de verrekening bij de partner worden ‘veilig gesteld’. Als de deling volgens de regels gebeurt, kan dit, zelfs als er een faillissement is, niet worden teruggehaald.

Bij de rechter
Uit rechtspraak blijkt dat het niet naleven van de regels van huwelijkse voorwaarden een ‘automatische’ wijziging van de huwelijkse voorwaarden met zich mee kan brengen. De rechter kan bijvoorbeeld bepalen dat door het niet naleven van de huwelijkse voorwaarden het vermogen, waarvan men had verwacht dat dit door de huwelijkse voorwaarden juist zou zijn afgeschermd van (de schuldeisers of kinderen van) de andere partner, toch gedeeld moet worden.

Hulp bij moeilijke berekening
Wij kunnen u van dienst zijn bij het vastleggen van de deling van de inkomsten. Dit voorkomt de hiervoor genoemde ‘automatische wijziging’ van uw huwelijkse voorwaarden.

Op www.huwelijksezakentest.nl kunt u controleren of de andere afspraken van uw huwelijkse voorwaarden nog up to date zijn.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of over andere notariële zaken, neemt u dan contact op met ons kantoor.

Ook kunt u op werkdagen tussen 12.00 en 13.00 uur zonder afspraak bij ons binnenlopen voor een gratis oriënterend gesprek van maximaal 15 minuten.