015 - 219 19 99 info@westvest-notarissen.nl

e kunt het inmiddels een trend noemen. Ouders die kleiner gaan wonen, verkopen steeds vaker hun moeilijk verkoopbare woning aan een van de kinderen. Vaak een prima oplossing. Niet in de laatste plaats, omdat de overdrachtsbelasting tot 1 juli 2012 is verlaagd tot 2%. Er is wel een aantal zaken, waarop bij zo’n verkoop gelet moet worden.

Koopprijs huis
Ouders die hun huis aan een van de kinderen verkopen: het is een ‘gewone’ verkoop, maar er zijn bijzondere aspecten waarop u moet letten. De verkoop wordt, net zoals bij een verkoop tussen derden, vastgelegd op papier. Het is vaak de notaris, die dit voor de ouders en het kind doet. Belangrijk is namelijk de koopprijs van het huis. Als het huis voor een te lage prijs aan het kind wordt verkocht, moet er schenkbelasting worden betaald.
Als het kind een partner heeft, moet eerst goed worden nagedacht over de vraag of het huis aan het kind zelf, of ook aan de partner, wordt verkocht.

In een keer betalen?
Daarnaast is belangrijk of de koopprijs in een keer of in delen wordt betaald. Als de ouders voor hun nieuwe (kleinere) huis minder geld nodig hebben, is het misschien aantrekkelijker om de koopprijs in delen te betalen. Ook kunnen de ouders, als zij die financiële ruimte hebben, het kind een deel van het huis schenken. Eenmalig mag namelijk belastingvrij voor de aankoop van een huis door een kind worden geschonken. Een kind moet dan wel tussen de 18 en 35 jaar zijn, of een partner hebben in deze leeftijdscategorie.

Andere kinderen
Als het kind wordt bevoordeeld met de verkoop van het huis, is het goed om na te denken of dat met de andere kinderen moet worden rechtgetrokken. Dat kan op verschillende manieren; wij adviseren u daar graag over.
De verkoop van het huis door ouders aan hun kind kan een goede oplossing zijn voor de persoonlijke situaties van de betrokkenen, maar er kan ook fiscaal voordeel zijn. Wij denken graag met u mee hoe de oplossing in uw situatie passend gemaakt kan worden.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of over andere notariële zaken, neemt u dan contact op met ons kantoor.

Ook kunt u op werkdagen tussen 12.00 en 13.00 uur zonder afspraak bij ons binnenlopen voor een gratis oriënterend gesprek van maximaal 15 minuten.