015 - 219 19 99 info@westvest-notarissen.nl

Er zitten steeds vaker schulden in erfenissen. Westvest Notarissen waarschuwt daar alert op te zijn. Je kunt namelijk voorkomen dat de schulden uit een erfenis een eigen financiële last worden.

Erfenis accepteren niet verplicht
In Nederland is men niet verplicht om een erfenis te accepteren. Erfgenamen kunnen er vanaf zien of de erfenis als een faillissement laten afwikkelen. Dit wordt beneficiair aanvaarden of aanvaarden onder voorwaarden genoemd. In deze gevallen hoeft de erfgenaam in principe niet de schulden van de overledene te betalen. Erfgenamen kunnen kiezen om de erfenis onder voorwaarden te aanvaarden zolang zij zich niet ‘als erfgenaam’ hebben gedragen. Gedraag je je als erfgenaam, dan stelt de wet dat je de erfenis hebt geaccepteerd en ben je aansprakelijk voor alle schulden van de overledene. Zijn er meer schulden dan erfenissen in de bezittingen dan moeten erfgenamen met eigen geld bijpassen.

Meer negatieve erfenissen
Uit onderzoek blijkt dat er in 2011 meer negatieve erfenissen waren. Westvest Notarissen werkte mee aan dat onderzoek en waarschuwt erfgenamen alert te zijn op schulden in de erfenis. Vooral ook op de onverwachte schulden. Een ‘onverwachte’ schuld is bijvoorbeeld een geërfd huis. Zolang het geërfde huis niet is verkocht, lopen alle kosten van het huis, zoals de hypotheek en andere lasten, gewoon door. Binnen één jaar na het overlijden moeten erfgenamen erfbelasting betalen over de WOZ-waarde van het huis. Ook als het huis dan nog niet is verkocht.

Per ongeluk
Voordat mensen hebben geïnventariseerd wat er allemaal in de erfenis zit, hebben ze zich vaak al per ongeluk als erfgenamen gedragen. Daarmee hebben ze dan de erfenis aanvaard. Ze kunnen niet meer de keuze maken om te aanvaarden onder voorwaarden en moeten alle schulden van de overledene uit eigen zak betalen. Westvest Notarissen helpt erfgenamen vlak na een overlijden de juiste keuze te maken.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of over andere notariële zaken, neemt u dan contact op met ons kantoor.

Ook kunt u op maandag, woensdag en vrijdag tussen 12.00 en 13.00 uur zonder afspraak bij ons binnenlopen voor een gratis oriënterend gesprek van maximaal 15 minuten.