015 - 219 19 99 info@westvest-notarissen.nl

Vaak zijn ondernemers getrouwd “onder huwelijksvoorwaarden” en als je daar naar vraagt, zijn ze van mening dat ze zich geen zorgen behoeven te maken: want daarvoor zijn toch immers die huwelijksvoorwaarden!
Het lachen vergaat ze echter snel als ze horen dat er een periodiek verrekenbeding in de huwelijksvoorwaarden is opgenomen en wat het betekent als er tijdens huwelijk geen rekening mee gehouden is.

Op basis van dit beding hebben de echtgenoten bij het aangaan van het huwelijk afgesproken dat ze ieder jaar de inkomensoverschotten met elkaar zullen delen. Op zich een prima uitgangspunt, maar gaandeweg het huwelijk kan dit beding een ware molensteen om de nek van de onder­nemer worden, want wat gebeurt er in de praktijk?

Net getrouwd hebben ze meestal weinig tot niets opgebouwd. Er valt dan eenvoudigweg nog niets te verrekenen. Anders wordt dit als de inspanningen van de ondernemer vruchten gaan afwerpen en inkomen en vermogen met de jaren toenemen. Wat dan echter regelmatig achterwege blijft, is om de afspraken die bij aanvang van het huwelijk zijn gemaakt, ook daadwerkelijk uit te voeren. Echtgenoten vergeten het, hebben door de waan van de dag waarin ze leven met gezin en onderneming, er geen tijd voor of er gewoon geen zin in. Of vinden het niet belangrijk genoeg.

Dat dit de ondernemer uiteindelijk behoorlijk duur kan komen te staan, mag blijken uit het navolgende voorbeeld, dat helaas in de praktijk regelmatig voorkomt.

Zo bleek bij een ondernemer jaarlijks een chronisch tekort in privé te zijn, wat hij met een rekeningcourant-schuld in zijn BV wegpoetste. De hoge welstand tijdens huwelijk werd zo volledig maar dan wel onzichtbaar gefinancierd! Op basis van deze genoten welstand werd er in eerste instantie een te hoge alimentatie geëist. De echt­genote in kwestie had dit nooit zo begrepen met als gevolg dat alle huwelijksjaren in kaart moesten worden gebracht. Het feit dat de advocaat dacht dat er veel geld te halen viel vanwege de kluwen BV’s die achter de onderneming school, maakte de situatie er niet beter op. Al met al werd de hele rekenexercitie over een periode van twintig jaar huwelijk zo alsnog een dure grap.

Hadden deze ondernemers dit kunnen voorkomen? De scheiding waarschijnlijk niet, maar als ze hun plichten uit hoofde van het periodiek verrekenbeding administratief goed hadden uitgevoerd, dan hadden ze in ieder geval bij scheiding geen discussie gekregen of en zo ja wat er verrekend moest worden.

Huwelijksvoorwaarden maken is belangrijk, maar een goede administratieve afwikkeling ook; want anders kun je de huwelijksvoorwaarden vaak net zo goed weglaten.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of over andere notariële zaken, neemt u dan contact op met ons kantoor. Telefonisch 015-2191999 of per email info@westvest-notarissen.nl

Ook kunt u op maandag, woensdag en vrijdag tussen 12.00 en 13.00 uur zonder afspraak bij ons binnenlopen voor een gratis juridisch adviesgesprek van ongeveer vijftien minuten.