015 - 219 19 99 info@westvest-notarissen.nl

Dit is een vraag die regelmatig aan ons gesteld wordt. Vooral als er een testament is gemaakt door de overledene, denken de erfgenamen vaak dat alles daarmee geregeld is. Dat is (in de meeste gevallen) niet zo.
Als er geen testament is gemaakt, is ook niet duidelijk wie de erfgenamen zijn. Dit wordt duidelijk in een akte van erfrecht.
Nadat na een overlijden de praktische zaken omtrent de uitvaart geregeld zijn, blijkt vaak dat de erfgenamen niet kunnen beschikken over het geld dat op de bankrekening staat. Ook niet als er een langstlevende echtgenoot is.
Om uitsluitsel te kunnen geven over wie de erfgenamen zijn, wordt er door de notaris een akte van erfrecht opgesteld.
Een akte van erfrecht is een akte waarin wordt vastgelegd wie de erfgenamen zijn. Ook wordt vastgesteld wie bevoegd is om over de nalatenschap te beschikken.
Banken, verzekeringsmaatschappijen en andere instanties hebben deze akte van erfrecht nodig om bankrekeningen vrij te geven en verzekerings- en andere uitkeringen te doen aan de erfgenamen.
De akte van erfrecht is verder nodig om de woning bij het kadaster op naam van de erfgenamen te zetten.
Als de overledene een testament heeft gemaakt, wijst het testament de erfgenamen aan. Is er geen testament, dan wijst de wet de erfgenamen aan.
De notaris onderzoekt en stelt vast wie de erfgenamen zijn, en informeert de erfgenamen over hun positie. Als er een executeur is aangewezen, dan neemt deze een deel van de afwikkeling van de erfenis op zich.
De erfgenamen hebben een keuze over het wel of niet aanvaarden van de nalatenschap van de overledene.
Het is niet verstandig een nalatenschap zonder voorbehoud te aanvaarden als een erfgenaam niet zeker weet of de nalatenschap een positief saldo heeft. De erfgenaam hoeft de schulden niet uit eigen portemonnee te betalen, als de erfenis beneficiair wordt aanvaard. Bij beneficiaire aanvaarding loopt de afhandeling van de nalatenschap voor een deel via de rechtbank.
Bepaalde gedragingen waarmee u bij derden de indruk wekt dat u erfgenaam bent, kunnen tot gevolg hebben dat u aansprakelijk bent voor de schulden van de nalatenschap. Na een overlijden moet u dus opletten dat u zich nog niet gedraagt als erfgenaam, voordat u een bewuste keuze heeft gemaakt.

De afwikkeling van erfenissen behoort tot onze dagelijkse werkzaamheden. Wij bemiddelen tussen de erfgenamen en hebben specialistische kennis van de wet en het belastingrecht bij overlijden.
Wilt u meer weten over dit onderwerp of wilt u uw huidige testament laten beoordelen door een deskundige, neemt u dan contact op met ons kantoor.

Ook kunt u op maandag, woensdag en vrijdag tussen 12.00 en 13.00 uur zonder afspraak bij ons binnenlopen voor een gratis juridisch adviesgesprek van ongeveer vijftien minuten.