015 - 219 19 99 info@westvest-notarissen.nl

Heeft u trouwplannen?
Laat u goed voorlichten voordat u elkaar het ja-woord geeft, want met ingang van 1 januari 2018 wijzigt de wet en daarmee de gevolgen van het huwelijk voor uw bezittingen en schulden.
Als u vóór 1 januari 2018 trouwt (of een geregistreerd partnerschap aangaat) zonder huwelijksvoorwaarden, dan geldt de wettelijke gemeenschap van goederen en worden alle huidige en toekomstige bezittingen en schulden van u en uw partner gemeenschappelijk.

Eindigt uw huwelijk door echtscheiding, dan moeten alle bezittingen worden gedeeld en bent u samen aansprakelijk voor alle door uw huwelijk gemeenschappelijk geworden schulden. Dat geldt ook voor de bezittingen en/of schulden die een partner vóór het aangaan van het huwelijk had.
Als blijkt dat er meer gemeenschappelijke schulden zijn dan bezittingen, is dat een onaangename en onverwachte verrassing voor een partner die vóór het huwelijk geen schulden had.
Vanaf 1 januari 2018 geldt de nieuwe Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen. Deze wet regelt dat er voortaan een beperkte gemeenschap geldt en dat bezittingen en schulden die vóór het huwelijk tot het privé-vermogen van een partner behoren, niet tot de huwelijksgemeenschap gaan behoren. Ook erfenissen, legaten en giften vallen op grond van deze nieuwe wetgeving niet in de beperkte huwelijksgemeenschap.
Alle bezittingen en schulden die vóór het huwelijk aan de partners gezamenlijk toebehoorden en alle bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk door ieder van de partners afzonderlijk of door hen gezamenlijk zijn verkregen, behoren tot de huwelijksgemeenschap.
Bij echtscheiding moeten de partners alle bezittingen en schulden die tot de huwelijksgemeenschap behoren met elkaar delen; ieders privé-vermogen blijft privé.
Alles is dus geregeld en je hoeft niet meer naar de notaris om huwelijksvoorwaarden te maken?
Toch wel!
De beperkte gemeenschap biedt bijvoorbeeld voor ondernemers niet de beste bescherming. En de samenwoner die meer dan zijn/haar partner heeft geïnvesteerd in een gezamenlijk aangekochte woning, zal huwelijksvoorwaarden moeten maken om te voorkomen dat hij of zij er door het huwelijk een schuld bij krijgt.
Door de beperkte gemeenschap is er feitelijk sprake van drie afzonderlijke vermogens: ieders privé-vermogen en het gemeenschappelijke vermogen. De partners moeten daarom een goede administratie bijhouden van deze vermogens om – indien nodig – te kunnen bewijzen of een bezitting of schuld tot het privé-vermogen van een partner behoort of tot het gemeenschappelijk vermogen.
Immers, als u uit elkaar gaat, wilt u uw privé-vermogen liever niet delen met de ander. En u wilt dan niet ´opdraaien´ voor de privé-schulden van de ander.
Ook bij overlijden van een echtgenoot is het belangrijk dat de erfgenamen kunnen bewijzen wat van wie is, om tot een goede afwikkeling van de nalatenschap te komen.

Loopt u eens bij ons binnen als u trouwplannen hebt.

Laat u informeren over de gevolgen voor u van deze nieuwe wetgeving tijdens onze gratis inloopspreekuren (op maandag, woensdag en vrijdag van 12.00 uur tot 13.00 uur).