015 - 219 19 99 info@westvest-notarissen.nl

Wij gaan trouwen!

Elkaar het ja-woord geven is heel bijzonder. Met uw geliefde weet u waar u aan begint, maar weet u ook wat voor gevolgen het huwelijk nog meer heeft? Trouwen heeft namelijk ook gevolgen voor uw bezittingen en uw schulden.
Dit geldt ook voor partners die kiezen voor een geregistreerd partnerschap.

Sinds 1 januari 2018 is de wettelijke regeling voor het huwelijksvermogensrecht anders dan daarvoor. Als er voorafgaand aan het huwelijk niet bij een notaris huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt, ontstaat er een beperkte gemeenschap van goederen.
Dit houdt in dat er na het huwelijk drie vermogens ontstaan, namelijk een gemeenschappelijk vermogen en voor iedere echtgenoot een eigen privévermogen. Alles wat echtgenoten tijdens het huwelijk opbouwen aan vermogen of verkrijgen aan schulden, valt in het gemeenschappelijke vermogen, ongeacht wie het vermogen heeft opgebouwd of wie bijvoorbeeld een lening is aangegaan. Ook alle goederen die de echtgenoten al voorafgaand aan het huwelijk samen verkregen hebben, behoren tot dit gemeenschappelijke vermogen.
Er bestaat dus nog steeds een gemeenschap van goederen, ook al heeft u waarschijnlijk de laatste tijd vaak gehoord dat men vanaf nu automatisch trouwt op huwelijkse voorwaarden; dat is dus niet juist!
Alleen die goederen die men voor het huwelijk al had, blijven tot het privévermogen behoren van de echtgenoot die die goederen had.
Ten aanzien van erfenissen en schenkingen geldt als bijzondere uitzondering, dat de wet bepaalt dat die altijd tot het privévermogen gaan behoren, ook als deze erfenissen of schenkingen zijn verkregen nadat u bent getrouwd.

Mocht uw huwelijk onverhoopt eindigen in een echtscheiding, dan moet het gemeenschappelijke vermogen worden gedeeld. Als het huwelijk niet lang heeft geduurd, dan is waarschijnlijk nog wel te bewijzen wat ieder van u voor het huwelijk aan privébezittingen had en wat het gemeenschappelijke vermogen is. Alleen datgene wat gezamenlijk opgebouwd is tijdens het huwelijk, wordt gedeeld.

Echter, als het huwelijk na verloop van een aantal jaren wordt ontbonden dan is het, zeker als er voorafgaand aan het huwelijk niets is vastgelegd, lastig om vast te stellen welk vermogen toebehoort aan iedere echtgenoot in privé en welk vermogen gemeenschappelijk is. Als het niet lukt om aan te tonen dat een bepaald vermogensbestanddeel tot uw privévermogen behoort, dan bepaalt de wet dat het tot de gemeenschap van goederen behoort.
Het is dus belangrijk tijdens het huwelijk een goede administratie bij te houden. Verder is het belangrijk om voorafgaand aan het huwelijk goed vast te leggen wat een ieder van u aan bezittingen of schulden heeft.
Het is in veel gevallen nog steeds verstandig om huwelijkse voorwaarden op te stellen. Zorg er daarom voor dat u goed weet of de wettelijke regeling voor u geschikt is en laat u goed voorlichten.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of over andere notariële zaken, neemt u dan contact op met ons kantoor.

Ook kunt u op maandag, woensdag en vrijdag tussen 12.00 en 13.00 uur zonder afspraak bij ons binnenlopen voor een gratis juridisch adviesgesprek van ongeveer vijftien minuten.