015 - 219 19 99 info@westvest-notarissen.nl

Als u een huis erft, moet u erfbelasting betalen over de WOZ-waarde van het huis. Ieder jaar stelt de gemeente de WOZ-waarde van huizen vast. Vindt u de waarde te hoog, dan heeft u als erfgenaam de mogelijkheid om hier wat aan te doen.

De WOZ-waarde wordt niet alleen gebruikt voor de heffing van verschillende belastingen, zoals de jaarlijks te betalen ozb (onroerende zaakbelasting). Sinds 2010 geldt de WOZ-waarde ook voor de te betalen erfbelasting over een huis dat wordt geërfd. De WOZ-waardebeschikking die vaak aan het begin van het kalenderjaar op de mat valt, geeft niet aan wat uw huis nú (in 2013) waard is, maar wat uw huis waard was op 1 januari 2012. De eventuele waardedaling van uw huis, bijvoorbeeld door verslechterende marktomstandigheden of achterstallig onderhoud sinds 2012, is hierin dus niet meegenomen. Pas bij de WOZ-waardebeschikking van 2014 zou u daarvan iets kunnen merken.

Als u als eigenaar de WOZ-waarde van uw huis te hoog vindt, dan kunt u bezwaar maken. Als de WOZ-waarde lager wordt vastgesteld, kan dat u voordeel opleveren voor de onroerendezaakbelasting, waterschapslasten en de inkomstenbelasting.
Wat moet u doen als u een huis erft en u de WOZ-waarde van dat huis te hoog vindt? U voelt een te hoge WOZ-waarde direct in uw portemonnee.
De erfbelasting bij een huis wordt berekend over de WOZ-waarde.
Een voorbeeld. Als u een huis erft van uw overleden oom, dan betaalt u bij een huis met een WOZ-waarde van € 225.000 een bedrag van ongeveer € 78.000 aan erfbelasting.
U hoeft de WOZ-waarde niet zonder meer te accepteren. Als uw oom geen bezwaar heeft gemaakt, kunt u dat als nieuwe eigenaar alsnog doen door eerst bij de gemeente een nieuwe WOZ-beschikking aan te vragen. Als u deze nog steeds te hoog vindt, kunt u tegen deze WOZ-beschikking in bezwaar gaan.
Stel dat de nieuwe WOZ-beschikking 5% lager is dan bespaart u aan erfbelasting een bedrag van € 4.500. Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking lukt niet altijd; u moet overtuigende bewijzen hebben. In de aangifte erfbelasting mag u kiezen voor de laagste WOZ-waarde in twee jaren: u mag óf de WOZ-waarde van het jaar waarin u het huis erfde óf de waarde van het jaar daarna in de aangifte opgeven.
Wilt u meer weten over dit onderwerp of over andere notariële zaken, neemt u dan contact op met ons kantoor.

Ook kunt u op werkdagen tussen 12.00 en 13.00 uur zonder afspraak bij ons binnenlopen voor een gratis oriënterend gesprek van maximaal 15 minuten.