015 - 219 19 99 info@westvest-notarissen.nl

Naast de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel bestaat er sinds 27 september 2020 ook een verplichting tot inschrijving van organisaties in het UBO-register van de Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel heeft alle organisaties in Nederland hierover inmiddels al schriftelijk geïnformeerd.
U denkt misschien van niet, maar ook als bestuurslid van een stichting of vereniging zou u een UBO kunnen zijn!
Wat is een UBO?
UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner (de ‘uiteindelijke belanghebbende’), oftewel de natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is/uiteindelijke zeggenschap heeft over een organisatie. Dit zijn bijvoorbeeld personen met meer dan 25% van de aandelen in een BV, of personen die meer dan 25% economisch belang hebben in een VOF of maatschap. Iedere organisatie die is ingeschreven in het handelsregister moet voor 27 maart 2022 zijn UBO bij de Kamer van Koophandel in het UBO-register inschrijven op straffe van een boete of taakstraf ingeval men dit nalaat. Een organisatie kan meerdere UBO’s hebben. Iedere persoon die aan de criteria voldoet, moet worden ingeschreven. Doel hiervan is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen, corruptie, belastingontduiking, fraude en financiering van terrorisme.

UBO van een stichting of vereniging
Het woord ‘Owner’ is misleidend. De registratieplicht geldt namelijk ook bij stichtingen en verenigingen (m.u.v. de Verenigingen van Eigenaren bij appartementsrechten), terwijl een stichting en een vereniging geen ‘eigenaar’ kennen. Als UBO van een stichting of vereniging wordt aangemerkt de natuurlijke persoon die uiteindelijk gerechtigd is tot het vermogen van of de zeggenschap heeft over de stichting of vereniging door (1) het (direct of indirect) recht hebben op meer dan 25% van het vermogen van de stichting of vereniging, (2) het (direct of indirect) kunnen uitoefenen van meer dan 25% van de stemmen bij een besluit tot statutenwijziging of (3) het op een andere manier uitoefenen van de feitelijke zeggenschap. Als op basis van de voorgaande criteria geen UBO kan worden aangewezen, dan wordt het gehele statutaire bestuur als UBO aangemerkt. In de praktijk worden dit ook wel “pseudo-UBO’s” genoemd. Hier zijn veel bestuurders van stichtingen en verenigingen zich niet van bewust.

Van de ingeschreven UBO’s zijn niet alle gegevens openbaar maar wel te raadplegen door de politie en opsporingsdiensten. Daarnaast wordt vermeld wat de aard en de omvang van het belang is. Daarmee is dan bij informatie-aanvragen inzichtelijk op basis waarvan iemand als UBO is ingeschreven en welk belang die persoon in de stichting of vereniging heeft. Als een bestuurder alleen vanwege zijn functie als pseudo-UBO in het register staat zal dat uit het uittreksel blijken. Zijn of haar gegevens komen in dat geval overeen met die in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel.

Inschrijving van de UBO van uw organisatie kunt u zelf regelen op de wijze zoals door de Kamer van Koophandel reeds aan u is gecommuniceerd. Mocht u onze hulp en expertise wensen bij de bepaling en inschrijving van de UBO, kan dat uiteraard. Stuur hiervoor dan een email met het verzoek hiertoe naar
info@westvest-notarissen.nl en dan kunnen wij een offerte uitbrengen.