015 - 219 19 99 info@westvest-notarissen.nl

ANBI en de rol van de notaris

De Belastingdienst kan een instelling, die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut, aanmerken als een algemeen nut beogende instelling (ANBI), mits deze ook aan een aantal overige door de Belastingdienst gestelde vereisten voldoet. De status van ANBI heeft...

Een stichting of vereniging?

Voor wie een vereniging of stichting wil oprichten, is het van belang om te weten wat de verschillen zijn. Het belangrijkste verschil is dat verenigingen leden hebben en stichtingen niet. De leden van de vereniging kunnen hun stem laten gelden via de zogenaamde...

Ik ga voor mezelf beginnen!

Zodra u besloten heeft om een eigen bedrijf te starten, staat u voor de volgende keuze: welke rechtsvorm? Deze keuze is belangrijk in relatie tot financiering van het op te zetten bedrijf en het veilig stellen van uw privévermogen. Ook heeft het consequenties voor de...