015 - 219 19 99 info@westvest-notarissen.nl

De UBO, een bijzonder persoon

Naast de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel bestaat er sinds 27 september 2020 ook een verplichting tot inschrijving van organisaties in het UBO-register van de Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel heeft alle organisaties in...

ANBI en de rol van de notaris

De Belastingdienst kan een instelling, die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut, aanmerken als een algemeen nut beogende instelling (ANBI), mits deze ook aan een aantal overige door de Belastingdienst gestelde vereisten voldoet. De status van ANBI heeft...

Een stichting of vereniging?

Voor wie een vereniging of stichting wil oprichten, is het van belang om te weten wat de verschillen zijn. Het belangrijkste verschil is dat verenigingen leden hebben en stichtingen niet. De leden van de vereniging kunnen hun stem laten gelden via de zogenaamde...