015 - 219 19 99 info@westvest-notarissen.nl

Voor wie een vereniging of stichting wil oprichten, is het van belang om te weten wat de verschillen zijn.

Het belangrijkste verschil is dat verenigingen leden hebben en stichtingen niet.

De leden van de vereniging kunnen hun stem laten gelden via de zogenaamde algemene leden vergadering (ALV). Zo’n ALV is voor alle verenigingen verplicht. Naast de ALV heeft een vereniging een bestuur en worden de leden van het bestuur in de regel op de ALV benoemd. Het bestuur van een vereniging is belast met het besturen van de vereniging en legt verantwoording af aan de leden over het gevoerde (financiële) beleid.

Een stichting heeft geen leden maar wel een bestuur en dit bestuur kan eventueel worden gecontroleerd, bijvoorbeeld via een Raad van Toezicht.

De stichting moet worden opgericht via een notaris en zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Een vereniging kan daarvoor kiezen, maar is dit niet verplicht. Als een vereniging wel via de notaris wordt opgericht dan wordt dit een “formele” vereniging genoemd. Stel dat een vereniging een bedrijfspand juridisch in eigendom wil verkrijgen, dan moet de vereniging “formeel” zijn. Dat houdt in dat deze moet zijn opgericht via de notaris. Bestuurders van een “formele” vereniging zijn bovendien in beginsel (tenzij sprake is van onbehoorlijk bestuur) ook niet aansprakelijk voor de schulden van de vereniging.

Een stichting kan inkomsten ontvangen van donateurs en uit nalatenschappen. Als de stichting een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is, is deze vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Bij een vereniging kan dat ook, dan noem je zo’n vereniging een Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI).

Verenigingen en stichtingen moeten eigen statuten hebben. Een huishoudelijk reglement, waarin de statuten van de vereniging of stichting nader zijn uitgewerkt, mag, maar is niet wettelijk verplicht.

De wettelijke eisen die worden gesteld aan de statuten van een vereniging zijn overigens anders dan die van een stichting.

Of een bijzondere vereniging: de coöperatie.
Een coöperatie is een speciale vereniging, die overeenkomsten aangaat met en voor haar leden. Veel voorkomende coöperaties voor ondernemers zijn de bedrijfscoöperatie en de ondernemerscoöperatie. Een bedrijfscoöperatie behartigt bepaalde zakelijke belangen van haar leden, zoals marketing of gezamenlijke inkoop van producten. Bekende voorbeelden zijn de grote zuivelcoöperaties, in welk geval de leden aangesloten melkveehouders zijn. De ondernemerscoöperatie is een coöperatie waarbij alle leden zelfstandig samenwerken, zoals aan een klus die zij niet alleen kunnen behappen (onder meer geschikt voor zzp’ers).

Overweegt u een stichting of vereniging of coöperatie op te richten en wilt u meer informatie over dit onderwerp dan staan wij, van Westvest Notarissen, uiteraard voor u klaar om u te begeleiden en te adviseren bij de oprichting.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of over andere notariële zaken? Neemt u dan contact op met ons kantoor.

Ook kunt u op maandag, woensdag en vrijdag tussen 12.00 en 13.00 uur zonder afspraak bij ons binnenlopen voor een gratis juridisch adviesgesprek van ongeveer vijftien minuten.