015 - 219 19 99 info@westvest-notarissen.nl

Jan is reeds vijftien jaar succesvol ondernemer. Onlangs is hij op het idee gekomen om zijn activiteiten uit te breiden naar het buitenland. Hij denkt dat Duitsland een goede afzetmarkt is voor zijn producten.

Samen met zijn adviseurs is hij tot de conclusie gekomen dat het raadzaam is om de activiteiten te ontplooien middels een Duitse vennootschap. Er is contact gelegd met een Duitse notaris, deze notaris zal de oprichting van de vennootschap voor Jan verzorgen. Jan heeft van de Duitse notaris een volmacht ontvangen, zodat hij niet speciaal naar Duitsland hoeft af te reizen voor de ondertekening van de akte van oprichting. De Duitse notaris wil een getekende volmacht van Jan ontvangen, met een gelegaliseerde handtekening en een apostille. Jan weet niet waar hij moet beginnen. Wat is een gelegaliseerde handtekening? En wat is een apostille?

Het is belangrijk dat met zekerheid vaststaat dat Jan zelf de volmacht heeft ondertekend en niet iemand anders. Daarom wordt de handtekening op de volmacht gelegaliseerd. Legalisatie betekent dat een notaris vaststelt en verklaart dat Jan daadwerkelijk zelf de volmacht heeft ondertekenend en dat het zijn handtekening is die op de volmacht staat. Op deze wijze kan er achteraf geen onenigheid ontstaan over de echtheid van de handtekening en wordt de kans op misbruik beperkt. Iedere notaris in Nederland is bevoegd een handtekening te legaliseren.

Een apostille is een verklaring van de rechtbank die in de vorm van een sticker of een stempel op een document kan worden geplaatst. Uit de apostille blijkt dat de verklaring van de notaris inzake de legalisatie echt is afgegeven door een bevoegde notaris en dat de notaris zijn handtekening heeft gezet op het document. De rechtbank kan dit controleren omdat elke notaris in Nederland zijn handtekening moet deponeren bij de rechtbank.

Kortom: door de legalisatie van de handtekening en de apostille wordt de rechtszekerheid in het handels- en rechtsverkeer gewaarborgd. Belangrijk voor het doen van zaken!

Wilt u meer weten over dit onderwerp of over andere notariële zaken, neemt u dan contact op met ons kantoor.

Ook kunt u op maandag, woensdag en vrijdag tussen 12.00 en 13.00 uur zonder afspraak bij ons binnenlopen voor een gratis juridisch adviesgesprek van ongeveer vijftien minuten.