015 - 219 19 99 info@westvest-notarissen.nl

DE COMMORIËNTENREGEL DE WAT!!!

Notarissen hebben soms te maken met bijzondere regelingen, maar vaker met bijzondere situaties. Zo ook in het volgende geval: man en vrouw gaan op huwelijksreis en overlijden allebei binnen twee weken na hun trouwdag als gevolg van een voedselvergiftiging. Eerst de...

Lees meer

Hé, mijn hypotheek was toch afgelost?!

Stelt u zich het volgende eens voor. In het voorjaar van 2003 heeft u een mooi grachtenpand gekocht in het centrum van Delft. Na een paar gesprekken met uw hypotheekadviseur bent u erin geslaagd de benodigde geldlening te verkrijgen en zo zit u een maand later bij de...

Lees meer

Waarom is een akte van erfrecht nodig?

Dit is een vraag die regelmatig aan ons gesteld wordt. Vooral als er een testament is gemaakt door de overledene, denken de erfgenamen vaak dat alles daarmee geregeld is. Dat is (in de meeste gevallen) niet zo. Als er geen testament is gemaakt, is ook niet duidelijk...

Lees meer

AVG en WWFT…

De Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) Westvest Notarissen dient uw persoonsgegevens te bewaren volgens de voor de notaris geldende wet- en regelgeving. De Wet op het notarisambt en de hierna te noemen WWFT zijn bijzondere (nationale) wetgeving en de hieruit...

Lees meer

IS GOEDKOOP WELLICHT TOCH DUURKOOP?

De notaris heeft in de volksmond vaak de naam "duur" te zijn. Is dit terecht? Tot 2000 was het tarievensysteem in het notariaat heel eenvoudig: er bestonden vaste tarieven die door het Ministerie van Justitie werden goedgekeurd en daar moest de notaris zich aan...

Lees meer

Nieuws archief

Twitter nieuws